14. november 2003 kell 14:38

Raivo Vare avalik pöördumine

Alljärgnevalt Pakterminali lahkuva juhi Raivo Vare avalik pöördumine.

'Austet sõbrad, koostööpartnerid ja ajakirjanikud!

Teatan käesolevaga, et olen esitanud ASi Pakterminal nõukogule avalduse vabastada mind juhatuse esimehe kohustest alates käeoleva aasta detsembrist. Lähtudes läbiarutatud tegevuskavas kokkulepitust pean käesoleva pöördumisega vajalikuks selgitada oma lahkumise motiive, et vältida asjatuid spekulatsioone. Minu Pakterminalist lahkumise otsus võib tunduda mõnevõrra ootamatu, kuid on valdkonna asjatundjatele siiski mitte väga suur üllatus.

Pakterminal on olnud juba rohkem kui kümme aastat Eesti transiidisektori lipulaevaks. Tänu selle ettevõtte asutajatele võib isegi öelda, et mingil määral üldse tekkis 'Eesti transiidi edulugu'. Ettevõtte käivitajate ja arendajate seas on mul au olnud olla kolmandaks Pakterminali juhatuse esimeheks. Igaühel meist on olnud omad tegevuseesmärgid, mis on otseselt kajastunud ettevõtte tulemustes. Esimesel kolmel aastal loodi Eestis naftasaaduste transiiditeenuste sektor kui selline praktiliselt tühjalt kohalt, ettevõtte käive kasvas igal aastal rohkem kui kaks korda, järgneva kolme aastaga tõusti Venemaa naftasaaduste tunnustatud transiidilüliks. Võtsin üle hästi toimiva ja monoliitse ühtekuuluvustundega kollektiiviga ettevõtte, kelle pühendunud ja kõrge professionaalsusega töötajaskonnale olen siiralt tänulik 4,5 aastase tulemusliku koostöö eest.

Leian, et väljakujunenud töörütmiga ning juba eduka ettevõtte juhi kohuseid täitma asudes tuleb endale seada reaalselt saavutatavaid eesmärke. Möödas on ajad kus äritegevuse kasumlikkust sai üleöö mõõta sadades kasvuprotsentides. Minu eesmärgid olid: eelkõige suurendada veelgi ettevõtte töö efektiivsust, tagada maksimaalne teenuste kvaliteet, maksimeerida võimaluste piires kasumlikkust ning parandada ettevõtte infrastruktuuri olukorda, et luua ettevõttele konkurentsieeldused 21. sajandil väljakujuneva Venemaa naftaekspordituru edukaks teenindamiseks. Täna saan kinnitada, et need ülesanded on suures osas täidetud ning tulemused ka kõigile näha. Kokkuvõtlikult hinnates tahan välja tuua vaid paar tõsiasja. Viimaste aastatega tõusis Pakterminal raudteel opereerivate naftaterminalide hulgas suurimate mahtude töötlejaks endise NLiidu perimeetril ning oma sektori efektiivseimaks ettevõtteks.

Nüüd on olukord Pakterminali ümber muutunud ning ettevõte jõudnud varasemaga võrreldes uude arengujärku. Ettevõtte omanikel ja uutel juhtidel on vaja otsustada millisel määral ning mis suunas edasi areneda. Muutunud on turusituatsioon ning olemasolev terminal töötab oma maksimumvõimsuste juures. Olen rõõmus, et lahkun ettevõttest teadmisega, et saan anda juhtimise üle faasis kus on loodud valmisolek uueks arenguhüppeks. Seda võimalust asub uuest aastast teostama uus energiline juhtkond eesotsas ennast Milstrandi terminali ja mitmete teiste ettevõtmiste eduka arendajana näidanud hr. Sulev Loo?ga. Oma rikkalikke kogemusi aga rakendab tema asemel Milstrandi juhina tööle asunud endine Pakterminali kommertsdirektor hr. Nikolai Vader.

Olen pidanud viimase viie aasta jooksul korduvalt vastama eitavalt erinevatele vahel üsna ahvatlevatele tööpakkumistele. Kätte on jõudnud aeg seda olukorda muuta. Seda enam, et lõppude-lõpuks on viimane tööperiood minu elus pikim ühes kohas töötamise aeg alates 1990.aastast. Planeerin alates järgmise aasta kevadest asuda uuesti üle vaatama omi valikuid ja uusi võimalusi.

Kõigile jõudu, edu ja head tervist soovides

Raivo Vare

AS Pakterminali juhatuse esimees

P. S. Palun kõiki mõistvalt suhtuda sellesse, et loen oma pöördumises toodud seisukohad ammendavaks ning ei kavatse edaspidi anda täiendavaid asjasse puutuvaid lisakommentaare.'

Hetkel kuum