Agnes Ojala • 28. märts 2007 kell 7:03

Leedu seim võttis vastu gaasijuhtmevastase resolutsiooni

Leedu seim võttis vastu resolutsiooni, milles kutsutakse rahvusvahelist üldsust üles nõudma Venemaalt ja Saksamaalt Läänemere-aluse gaasijuhtme rajamise peatamist, kuni pole selge selle mõju keskkonnale.

Resolutsiooni vastuvõtmise poolt hääletas 45 saadikut, vastu viis, 28 jäi erapooletuks, vahendas postimees.ee.

"Seim kutsub Läänemere-äärseid riike - Euroopa Liidu liikmeid, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu eesistujamaad kindlustama, et mastaapsete projektide kavandamisel Läänemeres, mille elluviimine võib oluliselt mõjutada kõiki EL-i kuuluvaid Läänemere-äärseid riike, korraldataks võimalike alternatiivide põhjalikke uurimisi invasiooni vältimiseks Läänemeres," seisab resolutsioonis.

Hetkel kuum