17. jaanuar 2008 kell 11:26

Juske: Keskerakond tahab totaalset alkoholimüügi keeldu

Tallinna sotsiaaldemokraatide esimees Jaak Juske kirjutas oma blogis, et Keskerakonna plaanid piirata veelgi alkoholi müüki kasvataks hüppeliselt salaalkoholi levikut.

Linnavolikogu asub järgmisel neljapäeval arutama linnavalitsuse esitatud eelnõud pika ja lohiseva pealkirjaga "Alkoholismi, narkomaania ja HIV/AIDSi leviku ennetamise arengukava Tallinnas aastateks 2008-2012 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine".

Juske toob oma blogis välja, et eelnõu seletuskirja on aga peidetud üks väga oluline lõik: "Kehtestatakse alkoholi müügipiirangud öisel ajal ja suuremate tähtpäevade eelõhtutel. Linn astub aktiivseid samme suunas, et piirataks alkoholi reklaami tänavatel ja tugevdataks kontrolli tubakatoodete reklaami piirangute nõuetekohase täitmise üle".

Juske leiab, et kui see mõte juba ühe õigusakti seletuskirjas on, siis on tegemist linnavõimu väga selge plaaniga. Ehk veel enne järgmisi kohalikke valimisi tahab Keskerakond keelata alkoholimüügi näiteks jaanipäeva ja jõulupühade eel.

Juske arvas, et selle otsusega ületaks Keskerakond selgelt terve mõistuse piiri. Kas uuele piirangule järgneks alkoholimüügi lõpetamine suuremate pühade eelse päeva eelsel päeval ning siis juba üleüldise kuiva seaduse kehtestamine? Ma ei ole kunagi pidanud õigeks lausjoomist ja alkoholismi. Totaalse keelamisega saavutaksime vaid salaalkoholi leviku hüppelise kasvu.

Hetkel kuum