Äripäev • 9. märts 2015 kell 13:19

Advokatuur vaidleb tasu üle edasi ringkonnakohtus

Advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg ütles, et advokatuur ei pea riigieelarves ette nähtud summasid hea teenuse osutamiseks piisavaks.  Foto: PM/Scanpix, Peeter Langovits

Tallinna ringkonnakohus võttis menetlusse Eesti Advokatuuri apellatsioonkaebuse Tallinna halduskohtu otsuse peale, seega jätkab advokatuur vaidlust justiitsministeeriumiga riigi õigusabi rahastamise suuruse üle.

Eesti Advokatuur esitas mullu septembris Tallinna halduskohtule kaebuse justiitsministri käskkirjade peale, millega tühistati advokatuuri kehtestatud riigi õigusabi tasude ja kulude kord ning kohustati advokatuuri kehtestama tasumäärad, mis arvestaksid riigieelarves ette nähtud summadega. “Advokatuur ei pea ette nähtud summasid aga piisavaks, et tagada kvaliteetse ja jätkusuutliku teenuse osutamine,” selgitas advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg.Tallinna halduskohus jättis advokatuuri kaebuse rahuldamata.

Voltenbergi sõnul ootab Eesti Advokatuur nüüd ringkonnakohtult lahendit, mis analüüsiks riigieelarve ülimuslikkuse kõrval riigi õigusabi mõistliku kättesaadavuse põhimõttest tulenevalt riigipoolse rahastamise paindlikkust ning advokaatide õiglast tasustamist.

Riigi õigusabi seadus sätestab sõnaselgelt, et riigi õigusabi piisava rahastamise peab tagama riik. Advokatuuri ülesandeks on tagada õigusabi osutamise korraldamine ning ei ole vaidlust selles, et advokatuur on oma tööga hästi toime tulnud. Samas ei saa panna piiratud riigieelarve riske ei advokatuuri ega advokaadibüroode kanda.

 

Taustaks

Mullu esitati advokatuurile kokku 16110 riigi õigusabi taotlust, millest kiireloomulised, st kus advokaat tuli leida loetud tundide või isegi tunni jooksul, olid 7375 taotlust (~46%). Kõige rohkem taotlusi esitati määratud kaitseks kriminaalmenetluses (kokku 11201), mis moodustas taotluste koguarvust 70%. Teisena esitati enim taotlusi isiku esindamiseks tsiviilasja kohtueelses menetluses ja kohtus (kokku aasta jooksul 4139 taotlust), numbriliselt 26% kogu taotluste arvust. Eriliselt tähelepanuväärne on riigi õigusabi tsiviilasjade osakaalu märgatav suurenemine 2014. aastal, mil tsiviilasjade osakaal suurenes kokku 11,3%.

Hetkel kuum