Äripäev • 13. august 2015 kell 11:02

Kuidas diagnoosida lähenevat pankrotti

Kuidas diagnoosida lähenevat pankrotti  Foto: PantherMedia/Scanpix

Äriühingute pankrotte kajastatakse tihti kui ootamatust, mida oli keeruline tuvastada, kuid sageli näitavad mitmed märgid selgelt, et ettevõte on raskustes.

Kevadehelin OÜ on edukas ettevõte, mille finantshinnang on "väga hea" ning varasemad probleemid puuduvad. Selle aasta alguses vahetus juhatuse liige ning ettevõtet asus juhtima isik, kellel on kokku 63 hoiatusega ning 44 probleemset ettevõtet. 

Alates 2015. aasta jaanuarist ei ole ettevõttele kohaldatud riiklike makse ning samuti on esitamata majandusaasta aruanne 2014. aasta kohta ehk ettevõtte on sisulise tegevuse lõpetanud.

Allikas: Inforegister

Inforegister loetleb peamised tunnused, mis iseloomustavad raugevat ettevõtet ning annab juhiseid, kuidas vältida üllatusmomente. 

Inforegister võttis vaatluse alla kümme 2014. aastal pankrotistunud suurimat ettevõtet, ning tõi välja peamised tunnused, mis iseloomustavad raugevat ettevõtet: üheksal juhul kümnest olid raugemise märgid selgelt olemas ning tuvastatavad.

Juhatuse liikme vahetus on ohu märk, kui ettevõtet asub juhtima isik, kellel on mitmeid juba pankrotis ettevõtteid.

Maksude info. Ettevõte, millele pole viimase kvartali seisuga kohaldatud riiklikke makse ja puudub käibemaksekohuslus, on suure tõenäosusega raugemas.

Võlainfo. Püsiv või jõudsalt kasvav võlasaldo on üldjuhul ohumärk, samas hetkeline võlgnevus ei pruugi tähendada sügavamaid majanduslikke probleeme. Hetkeseisu vaatamise asemel on soovitav võtta arvesse viimase kuue kuu infot.

Madal likviidsus. Ohukoht võib tekkida, kui rahalisi kohustusi on rohkem kui käibevarasid. Siinkohal tuleb arvestada, et tegemist on ajaliselt nihkes infoga ning hetkeolukorda iseloomustavad paremini juhatuse liikmete taustainfo, ülevaade makstud maksudest ning võlainfo.

Pidev taustakontroll on tülikas ning aeganõudev, seega soovitab Inforegister lisada koostööpartnerid ning võtmekliendid oma seiresse. Seire hoiab ettevõtete ja isikute tegevustega kursis - kui toimub mingi muudatus, tuleb selle kohta kohe ka vastav teade. 

Hetkel kuum