Kristel Härma • 26. august 2017 kell 6:00

FI lõi virtuaalraha juhendi

krüptoraha ethereum  Foto: Shutterstock

Anonüümsete virtuaalrahatehingutega kaasneb pettuste oht, mistõttu pani finantsinspektsioon kirja, mida võiks enne enda raha mängu panemist tähele panna.

Finantsinspektsioon paneb südamele, et kes tahab oma rahaga toetada virtuaalrahaga turuletulekut (lühidalt ICO ehk inglise keeles initial coin offering – toim), peaks endale selgeks tegema investeeringu tingimused. Samuti tuleks kontrollida, kas ettevõttel on tegevusluba ja kas pakkumine on finantsinspektsioonis nõuetekohaselt registreeritud.

Inspektsioon soovitab kindlaks teha, kas ja millised õigused konkreetse tehinguga kaasnevad ning mille jaoks ettevõte ICOga kaasatud raha kasutab. Enne investeerimisotsuse tegemist soovitab amet tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele:

Rahvusvaheline ulatus – ICOde ja virtuaalvääringute tehingute hajutatud iseloomu tõttu on tihtipeale keeruline sellist tegevust jälgida ja konkreetsesse jurisdiktsiooni paigutada. Tõenäoline on välisriikide õiguste kohaldumine, mis võivad mõneti erineda Eesti regulatsioonidest.

Emitendi risk – token’ite pakkuja on tihtipeale start-up, millel puudub varasem tegevus ja finantsnäitajad, mistõttu on investoril keerukas selle krediidivõimekust hinnata. Teisalt on start-up’ide puhul ka üsna suur läbikukkumise risk. Halvemal juhul aga pole ettevõtjat kantud ühtegi ametlikku registrisse või pole selgelt tuvastatav ettevõtjaga seotud isikute ring.

Spekulatiivne investeering – token’ite väärtuse määramine ei ole üldjuhul läbipaistev, vaid spekulatiivne, ning nende kauplemishind võib lühikese aja jooksul palju kõikuda. On ka risk, et investor kaotab kogu investeeritud summa, sest token’id muutuvad väärtusetuks.

Kõrged tootluslubadused – investoritel tasub olla tähelepanelik kõrgete tootluslubaduste suhtes, sest mida kõrgemat tootlust ettevõte lubab, seda suuremad on ka investeeringuga kaasnevad riskid.

Pettuse risk – kuna token’itega tehtavad tehingud on anonüümset laadi, siis on ka pettuste ning rahapesu ja terrorismi rahastamise risk nende puhul kõrgem.

Asse Sauga,, krüptorahaekspert

Raha kaasatakse ulmeliste ideede peale

Suures osas on neil õigus, et enamik ICOsid on ulmelise idee ja tehnilise kirjelduse peale rahatõstmine. Meeskonnad pole eelnevalt koostööd teinud, pole reaalset toodet, tekivad kahtlused turu tundmises ning valmisolekus ja ka ajastuses. Isegi siis, kui kõik need faktorid täidetakse edukalt, on start-up'i puhul võimalus üks kümnest, et ta 5 aasta pärast elus on. 

Samas toovad avatus ja detsentraliseeritus veidi teise dimensiooni. Sisuliselt on kogukonnal võimalus mingist hetkest toote arendamine üle võtta, kui see on viidud teatud tasemeni. Asutajaid ega omanikke polegi vaja, et lahendust edasi ehitada – hea näide on bitcoin. Ehk siis üks kümnest võib avatud ja hajutatud mudeli puhul olla pigem viis kümnest.

Kui aga idee on teostatav, meeskond tugev ja ennast tõestanud, tubli eeltöö tehtud, toode olemas ning kogukonna usaldus võidetud, on võimalik investorina ICO-lt ka väga palju võita.

Kindlasti tasub ICOde juures jälgida ja hinnata, kas tegemist on tsentraalse ärimudeli rahastamiseks loodud token'iga või detsentraalse lahendusega. Vahe on selles, et tsentraalsed on kindlasti vähem läbipaistvad ja nende alla kuuluvad ka kõiksugu petuskeemid. Avatud ja läbipaistvad lahendused ei saa petuskeemid olla, kuna see lihtsalt tuleks kiiresti välja. N-ö traditsiooniliselt on ICO kui rahakaasamise meetod mõeldud pigem detsentraliseeritud ja avatud ärimudelite finantseerimiseks ja selle abil saab nii tehniliselt kui ka majanduslikult väga keerulisi isereguleeruvaid ja toimivaid ökosüsteeme üles ehitada. Parim näide on praegu ethereum.

Krüptorahakuriteod on maksma läinud miljoneid

Bloombergi teatel on lisandunud veel üks põhjus, miks olla ettevaatlik krüptorahade esmaste avalike pakkumistega (ICO) – võimalus on üks kümnele, et omandatud krüptoraha langeb häkkerite kätte.

New Yorgi ettevõte Chainalysis, mis analüüsib tehinguid ja pakub rahapesuvastast tarkvara, teatas, et andmepüügi petuskeemide tõttu on tänavu kaotatud juba 225 miljonit dollarit.

Sellistes skeemides meelitatakse investoreid saatma raha, et saada vastu krüptoraha. Ohvriks langevad tavaliselt investorid, kes loodavad saada kiiremat ligipääsu uuele krüptorahale ning avaldavad oma krediitkaardi- ja isiklikud andmed õngitsejatele, kes on ohvrid leidnud spämmkirjadega. 

Kirjad viivad veebis või sotsiaalmeedias lehekülgedele, mis sarnanevad päris ICO projektidega. Chainanlysisi üks asutaja Jonathan Levin tõi näiteks, et kui päris projekt kannaks nime „illuminate“, võivad petturid luua võltslehekülje, mis kannab nime „iIIuminate“.

Ettevõtte andmetel on ligi 30 000 inimest langenud ethereumiga seotud küberkuritegude ohvriks ja keskmiselt on iga ohver kaotanud 7500 eurot. Tänavu on korraldatud ICOsid ligi 1,6 miljardi väärtuses.

Levin ütles, et petturid on suutnud teenida meeletu summa nii lühikese ajaga. Võrreldes teiste kriminaalidega on tema sõnul õngitsejad kõige efektiivsemad olnud. FBI avaldatud statistika alusel läheneb küberkurjategijate saagiks langev summa n-ö päris röövidele.

Hetkel kuum