Äripäev • 10. oktoober 2017 kell 10:54

Töötute arv vähenes

Töötute arv septembris veidi vähenes.  Foto: Raul Mee

Septembri lõpu seisuga oli töötuna registreeritud 28 863 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,5%. Töötukassa teatel vähenes septembris võrreldes eelmise kuuga töötute arv.

Kuigi kokkuvõttes septembrikuus registreeritud töötute arv vähenes, siis võrreldes eelneva kuuga suurenes vähenenud töövõimega registreeritud töötute arv: vähenenud töövõimega inimesi oli registreeritud töötute hulgas 8 824 ehk 31%.

Registreeritud töötuse määr oli septembris jätkuvalt kõrgeim Ida-Virumaal (9,2%) ja Valgamaal (8,4%) ning madalaim Harjumaal (3,3%) ja Saaremaal (3,5%). Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid septembri lõpus lihttöölised (23%), teenindus- ja müügitöötajad (18%) ning oskustöötajad ja käsitöölised (16%).

Kuu jooksul lisandus töötukassale vahendamiseks 4578 uut tööpakkumist, kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 10 022. Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid teenindus- ja müügitöötajatele (23%), lihttöölistele (22%) ning oskustöötajatele ja käsitöölistele (21%) pakutavad töökohad.

Septembrikuus asus töötukassa abiga tööle või alustas ettevõtlusega 3394 inimest. Töökoolitusel osales 2899 ja tööotsingu töötoas 1029 inimest. Tööpraktikal osales 785, tööharjutusel 435 ning tööklubis 577 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1604 korral. Töötavatele ja mitteaktiivsetele inimestele mõeldud karjäärinõustamisel osaleti septembris 1326 korral.

Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 51 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 57 uut töökohta. Palgatoetusega töötas septembris 1681 inimest.

Töötukassa maksis septembris töötuskindlustushüvitist 9508 inimesele ehk 33% kuu jooksul arvel olnud töötutest. Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 443 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 3,7 miljoni euro. Ligikaudu 151 euro suurust töötutoetust sai septembris 6651 inimest ehk 23% kuu jooksul arvel olnud töötutest.Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa septembris 468 inimesele. Keskmine septembris määratud hüvitis oli 1595 eurot ning hüvitisteks maksti üle 749 tuhande euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa septembris 86 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli septembris 2573 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 276 tuhande euro.

Hetkel kuum