Aivar Rehe • 1. detsember 2015 kell 4:00

Juhi töö on tegeleda tunnetega

Aivar Rehe  Foto: Eiko Kink

Organisatsioone ei arenda mitte süsteemid, vaid inimesed, kirjutab Danske Banki endine juht Aivar Rehe.

Eesti oli edukaim ja kiireim Baltimaa majanduse erastamisel paarkümmend aastat tagasi.

Rahvusvaheline kapital, millel oli suurema ettevaatamise kogemus ja rohkem raha, võttis kiiresti omaniku rolli paljudes võtmeharudes. Rahvusvaheline kapital domineerib praegu näiteks panganduses ja infotehnoloogilise teeninduse sektoris, aga on olulise osalusega mitmes tööstusettevõttes.Tänu infotehnoloogiliste ja digitaalsete lahenduste investeeringutele on rahvusvahelise kapitali omanduses Eesti ettevõtted täielikult integreeritud kontsernide organisatsioonide struktuuridega.

Juhil tuleb emotsioonidega tegeleda

Organisatsioone ei arenda aga mitte süsteemid-struktuurid, vaid inimesed. Rahvusvahelistes organisatsioonides kirjeldatakse sageli maatriksjuhtimist, kuid see juhtimismudel on keeruline ning tekitab töötajates negatiivseid emotsioone. Negatiivne emotsioon ei mõju tulemulikkusele positiivselt. Juhil on sellistes situatsioonides oluline tasakaalustaja roll, sest tulemus tuleb ju koju tuua.

Inimeste juhtimisel ja kliendi teenindamisel tulevad päevakorda sellised pehmed väärtused nagu keel, inimeste(ga) suhtlemise kultuur ja ajalugu.

Kui Hansapank ostis selle sajandi algul Leedu Hoiupanga, siis elasin ja töötasin õlg õla kõrval Leedu pankuritega. Olin siis riskijuht ehk juht, kes ei hoia rooli, vaid pidi panga juhtimisel istuma auto tagaistmel. Pidin aitama leedukast pangajuhil ellu viia Hansapanga väärtusi Leedu pangas ja tegema seda kiiresti ja efektiivselt.

Tunnistan, et lisaks pangatööle tutvusin põhjalikult Leedu ajalooga. Leedu kolleegidele selgitasin, kes on eestlased. Julgesin meid võrrelda paganarahvaga. Leedu kirikukeskne kultuur tuli siduda eestlaste/tulekummardajate uskumusega ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Teise kultuuriruumi omaksvõtmiseks läheb vaja aega. Leedus tunnetasin, et umbes nelja kuu möödudes võtsid kohalikud mind usaldusringi.Väljast tulnud juhte on vaja toetada

Ettevõtte juhil on määrav mõju ettevõtte sisekliima kujundamisel ja seoses sellega tulemuslikkusele. Töötajaskond, kes kujundab oma kultuuri- ja keelekeskkonnas ettevõtte väärtused ja saab aru eesmärkidest, annab maksimumi majandustulemuste saavutamiseks.Teisest keele- ja kultuuriruumist tulevaid tippjuhte saab ja peab aitama ja toetama. Lähemad võitluskaaslased võivad ja peavad Eesti kultuurilool tolmu pealt pühkima ja tippjuhile kohustuslikuks lugemiseks andma.

Hetkel kuum