Siim Tammer • 29. oktoober 2016 kell 21:01

Mõni peab hakkama rohkem pingutama

Siim Tammer  Foto: Erakogu

Audiitortegevuses on nii tugevaid tegijaid kui ka neid, kellel tuleb oma kvaliteeti teha suuremaid investeeringuid, kirjutab audiitortegevuse järelevalve nõukogu esimees Siim Tammer.

Majandusaasta 2015–2016 oli kokkuvõttes hea. Sektori käive kasvas 4,4%, küündides kogumina 26,2 miljoni euroni. Audiitorettevõtete arv vähenes ühe võrra, 151-ni. Samuti oli miinusmärgiga ka vandeaudiitorite kutseala, kus kutse lõpetati 19 juhul ja kutse omistati 17 isikule. Tänavu oli juuni lõpu seisuga kutses kokku 352 vandeaudiitorit. 

Kutsest lahkujatel oli erinevaid põhjusi. Järelevalvajana tahan uskuda, et oma rolli on mänginud ka audiitortegevuse järelevalve nõukogu (AJN) – oleme viimastel aastatel järjest intensiivsemalt pööranud tähelepanu kutseteenuse kvaliteedi tõstmisele ja korduvatele olulistele puudustele audiitorteenuse kvaliteedis. Nii mõnelgi juhul võib olla põhjus ka aus tõdemus, et sektor on läinud keerukamaks ja vajalikud on suuremad investeeringud nii süsteemidesse kui ka protsessidesse.

"Punastega" tegeletakse

Audiitorteenuse keskmine kvaliteet on majandusaastal paranenud. Lõpetatud 41 kvaliteedikontrollist olid vaid 8 kvaliteediga, mis on alla nõutava, n-ö punased. Kuna teenuse kvaliteet ja usaldusväärsus on selle sektori üks alustaladest, jätkame kvaliteedi parendamisele suunatud tegevusi ka tulevikus.

Kvaliteedikontrolliga kaetud kogu sektori käibest ligi 80% on võimalik liigitada parimat kvaliteeti saanuks. Seega tuleb kindlasti kiita neid, kes hoiavad sektori ausust ja usaldusväärsust ning investeerivad oma protsessidesse, sisekordadesse ja töötajatesse – ehk valdavat enamust turul tegutsevatest audiitorettevõtetest ja vandeaudiitoritest.

Suurima kasu meie sektori kasvust võtavad just keskmise käibemahuga ettevõtted, jättes seeläbi suurimad (käibelt esimesed viis) pigem stabiilsema kasvutempo peale. Kui selline suund jätkub, muutub suuremaks ja tugevamaks ka praegune keskmise käibega osa sektorist.

Järelevalvajana oleks selle üle ainult hea meel, kui mõni praeguse keskmise käibemahuga audiitorettevõte saaks kunagi ka sektori suurimate tegijate hulka – seekaudu elavneks konkurents, millest oleks võita nii sektoril endal kui ka teenuse ostjatel.

Hetkel kuum