Maret Maripuu • 21. mai 2018 kell 3:00

Noored suveks sobivale tööle!

Maret Maripuu  Foto: Andras Kralla

Suvi kutsub igal aastal lapsed ja noored esimesi töökogemusi omandama ning meie kui täiskasvanute ülesanne on neile sel teel toeks olla, kirjutab tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu (Reformierakond).

Kasvatusteadlane Tiiu Kuurme viitas oma hiljutisele uuringule, kus 8. klassi poiss, vastates küsimusele, mis on see eluks vajalik, mida koolis õppida ei saa, ütles: „Seda, kui raske on täiskasvanu elu.”

Töö ei pea ilmtingimata olema raske ja piinarikas, aga kindel rütm, kohustused ja vastutus ning muud töö iseloomust tulenevad piirangud on miski, mis noori esmakohtumisel võivad ehmatada ära küll. Nii ongi ehk kõige mõistlikum, kui hakata varakult harjutama tööelu eripäradega.

Alaealist tööle võtvale tööandjale soovin anda edasi kolm mõtet. Esiteks, aitäh, et oled valmis võtma noort inimest tööle ning andma talle ilmselt elu esimese töökogemuse. Esimene töökoht annab avalöögi kogu noore inimese karjäärile. Nii on tööandjal suur vastutus, et see esimene nurgakivi oleks aus ja usaldusväärne. Töösuhe algab lepinguga, mitte proovipäeva või suuliseks jäävagi jutuga kohustusest ja tasust.

Töö olgu võimetekohane

Teiseks peab tööandja endale selgeks tegema, millise töö peale kui noort inimest võtta võib. Põhikooli järel, alates 15. eluaastast võib noor võrdselt täiskasvanutega teha päevas tööd kaheksa tundi. Ainuke piirang on, et töö peab alaealisele sobima, arvestama tema vaimseid ja füüsilisi võimeid, ei tohi ohustada tema tervist või kõlblust.

13-14aastased lapsed võivad koolivaheajal teha tööd seitse tundi päevas varasema nelja asemel. Tööd tohib teha päevasel ajal ehk enne kella kaheksat õhtul. 7-12aastastel on lubatud teha kerget tööd kultuuri, kunsti, spordi või reklaamitegevuse alal. Kuni 12aastased tohivad koolivaheajal töötada kolm tundi päevas.

Kolmandaks, enne tööleasumist peab noort oluliselt põhjalikumalt juhendama ja välja õpetama kui täisealist töötajat – noorel lihtsalt pole veel varasemat kogemust ja tarkust, kuidas tööd teha. Ja vahel pole ka julgust üle küsida.

Ja kõige lõpuks – head lapsevanemad! Kui teie laps soovib minna tööle, palun süvenege, mis töö see on ja kaaluge, kas see sobib talle. Kui töö ei sobi, on töösuhtest väljumiseks kindlad reeglid, kusjuures lihtsalt mitte kohale ilmumine pole üks nendest. Julgustage oma last sõlmima lepingut, küsima juhendamist ja väljaõpet ning andma märku, kui kõik ei suju nii kui peab.

Hetkel kuum