Artikkel
 • Kuula
  Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

  Loome silla Eesti ja hariduspagulaste vahele

  Välismaal õppivad Eesti tudengid tuleb paremini siduda kodumaaga, et meie kultuuri saadikud välismaal kaotsi ei läheks ja tagasi tulles Eesti elu edendama sulanduksid. Praegu pole riigil ega ettevõtjatel ettekujutust, kes, kus, mida õpib ning mis oskustega Eesti noored üldse välismaal on, kirjutavad arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis Grete Helena Kütt (Pomona College), Marcus Lukas Kiisa (New York University) ja Kristjan Erik Liive (The University of Edinburgh).

  Kristjan Erik Liive, Marcus Lukas Kiisa, Grete Helena KüttFoto: erakogu
  Välismaal õppimise suhtes kuuleb Eestis tihti negatiivset vastukaja, kus minejatele heidetakse ette Eestis olevate võimaluste alaväärtustamist ning tehakse ennatlikud järeldused jäädava lahkumise kohta. Selline negatiivne suhtumine näitab suuresti ühiskonna lihtsustatud arusaama välismaal õppimise põhjustest ning “lahkunud” noorte suhtest kodumaaga.
  Kogu äraoldud 3–6 aasta jooksul oleme hoidnud sidet Eesti riigi ja kultuuriga: käime läbi ja juhime kohalikke Eesti väliskogukondi. Möödunud iseseisvuspäeval võtsime kõige tihedamal õppeperioodil õpingute kõrvalt aja, et 24. veebruari päikesetõusul Edinburghi kõrgeima mäe tipus Eesti hümni laulda, New Yorgi Eesti majas seapraadi süüa ja Los Angelese Eesti segakooriga “Ta lendab mesipuu poole” esitada. Usume, et välismaal õppivate Eesti tudengite (edaspidi välistudeng) ja Eesti ühiskonna vahelises suhtes on endiselt mõlemapoolset kasutamata potentsiaali ning meie eesmärk on sel teemal sisulist arutelu tekitada.
  Noorte motivatsioon – miks minna?
  Alustuseks on paslik mõista, miks ikkagi astuvad paljud Eesti tudengid välisülikoolidesse. On ju Eestis olemas suurepärased võimalused kõrghariduse omandamiseks. Me ei arvagi, et kõik noored peaksid õppima välismaal. Samuti pole tõsi, et kõik parimad õpilased lähevad välismaale. Ometi kõik, kes lähevad, on väga head ning ambitsioonikad, sest välisülikoolidesse kandideerimine ning seal õppimine on tudengi jaoks oluline lisapingutus. Mis motiveeris meid seda sammu astuma?
  Grete: Minu jaoks oli määrav faktor Ameerika kõrgharidussüsteemi paindlikkus, mis võimaldab mul ühtaegu õppida nii informaatikat, muusikat kui ka prantsuse kirjandust. Selleks, et osata maailma ja Eesti heaollu panustada, pean vajalikuks võimalikult rahvusvahelist silmaringi, seega haarasin kinni võimalusest, kui mulle pakuti täisstipendiumi Ameerika tippülikoolis.
  Kristjan: Esialgu ei olnud mul suurt tungi välisülikooli õppima minna. Pigem tahtsin vältida kasutamata jäetud võimaluse kahetsemist ning ennast lihtsalt proovile panna, sest Eestisse jäämine tundus liiga mugav lahendus. Eesmärk oli end proovile panna kohas, kus ma kedagi ei tea ning kus mul tuleb ennast väga tugevas konkurentsis ise üles töötada.
  Marcus: Tahtsin tunda rahvusvahelist konkurentsi, tutvuda mitmekesise seltskonnaga ja töötada tugeva konkurentsiga õhkkonnas. Kuna käisin Eestis kõrge tasemega keskkoolis, siis tundsin, et välismaa ülikoolis õpingute jätkamine oli parem viis, et korralikult akadeemiliselt ennast proovile panna.
  Samuti on oluline teadvustada tööturul nõutud rahvusvahelist kogemust, mida saab paratamatult omandada vaid väljaspool Eestit. Ning see kogemus pole hädavajalik mitte ainult indiviidi erialaseks eduks.
  Noored tahavad sidet kodumaaga hoida
  Kindlasti leidub ka neid, kes soovivad Eestist alaliselt lahkuda. Neid on alati. Teisalt teame nii isiklikust kui ka oma tutvusringkonna kogemusest, et väga suur hulk Eesti noori soovivad sidet kodumaaga hoida ja võimalusel tulevikus tagasi pöörduda. Sellega kaasneb palju emotsionaalseid küsimusi. Perekond ja sõbrad pärivad tihti, millal jälle tagasi Eestisse tuleme, samal ajal kui endal tiirleb peas küsimus, kas minna Eestisse tagasi vahetult pärast ülikooli lõppu või kunagi hiljem.
  Need küsimused moodustavad olulise valupunkti: siirast soovist hoolimata on välismaal õppides kodumaaga sideme hoidmine suur väljakutse. Nende kolme, viie või rohkema aasta kestel on välistudengi ja Eesti vaheliseks peamiseks kokkupuutepunktiks Skype'i kõned lähedastega. Kui ülikooli asukohaga veab, võib leida kohaliku Eesti seltsi nagu Edinburgh Estonian Society, kuid selliseid ühinguid on vähe ja teave nende tegevusest pole alati kättesaadav.
  Samas levivad erialased kontaktid ja teave tihti kohalike ülikoolide ning seal tekkivate võrgustike kaudu, millele ligipääs on Eestist väljaspool õppija jaoks piiratud. Praktilisest küljest vajavad bakalaureuse- ja magistriõppe noored praktikavõimalusi. Oluline on tekitada tudengites tunne, et side kodumaaga pole katkenud. Seda saab saavutada ainult aktiivsete suhete soodustamisega riigi ja välistudengite vahel.
  Riik ei tegele välismaal õppijatega
  Riigi perspektiivist on tema välistudengid olulised Eesti kultuuri saadikud, tänu kellele kasvab Eesti-alane teadlikkus maailmas iga päevaga. Eesrindliku ning jätkusuutliku riigina vajab Eesti järelkasvu, kes mõistab maailma ning suudab erinevustega suhestuda.
  Vaadates olukorda riigi perspektiivist, on potentsiaalsed murekohad mõistetavad. Iga välismaale õppima läinud tudeng suurendab ajude väljavoolu, millel on konkreetne majanduslik, demograafiline ning kultuuriline kahju: võimekate töötajate arv Eesti tööjõuturul väheneb, negatiivne iive suureneb ning minejate side Eesti kultuuriga satub ohtu. Teisalt pole olukorra kaardistamiseks selgeid samme astutud. Riigil pole ettekujutust, kes, kus ja mida õpib ning mis oskustega Eesti noored üldse välismaal on. OECD andmetel õpib hetkel välismaal üle 4000 Eesti päritolu tudengi. See on kasvav trend, sest igas põlvkonnas leidub seiklushimulisi ja ambitsioonikaid, kes soovivad noores eas laia maailma avastada, ning võimalusi on rohkem kui kunagi varem. Seda ei saa ega tohigi takistada, sest rahvusvahelise kogemusega kodanikud on riigile väärtuslikud.
  Murekohad, mis sellega seonduvad, hakkavad eriti silma lühiajalisel perioodil. Võttes arvesse olukorra pikaajalist mõju, rikastavad välistudengid Eesti ühiskonda unikaalsete kogemuste ja oskustega. Küsimus on, kuidas saaks Eesti seda väärtust kinni püüda? Ehk käsitleks riik seda trendi kui pikaajalist investeeringut Eesti noortesse?
  Julgemad lähevad välismaale, õpivad, saavad rahvusvahelise tutvusringkonna ja kogemuse, mis tõstab nende majanduslikku ning intellektuaalset väärtust. Riigi võimalus on tugevdada sidet välistudengitega ning luua soodsad võimalused tagasitulekuks.
  Tänase seisuga meelitab Eesti talente välismaalt, investeerides sellistesse projektidesse nagu Work in Estonia, e-residentsus (kulu e-resident.gov.ee andmetel 7,4 miljonit eurot), Dora Pluss (eelarve üle 22,5 miljoni euro) ja Study in Estonia, aga omaenda välismaal tudeerivaid noori riik ei kõneta.
  Mis oleksid võimalikud lahendused?
  Riiklik andmebaas, millega liitumine oleks välismaa õpilastele võimalus, mitte kohustus. Tihtipeale on hariduspagulaste andmed riigi infosüsteemides vananenud, sest Eestist eemal olles ei teki vajadust neid uuendada. Loodav andmebaas koondaks info sellest, kus noored on ja mida õpivad. Nii saavad riik ja kohalikud ettevõtted edastada välistudengile huvipakkuvat teavet ja võimalusi, näiteks praktikakohtade ning erialaste konverentside kohta. Tudengite tegutsema motiveerimiseks oleks ka konkreetne stiimul, näiteks rahaline kompensatsioon iga-aastase andmete uuendamise eest. Nii väikese rahvaarvuga riigis on iga inimene oluline ning korrastatud andmed väldiksid olukorda, kus välismaal tudeerijad määratletakse noortegarantii tugisüsteemi poolt mitteõppijaks.
  Suhtlusvõrgustik, et võimaldada tudengitel kohtuda, kogemusi vahetada ning luua eakaaslastest eestlastega sõprussuhteid ka välismaal õppides. Lisaks aitaks see Eesti keskkooliõpilastel kontakteeruda juba välismaal õppijatega, et küsida nende kogemuse kohta, saada nõu kandideerimisel ning langetada informeeritud otsus. Eelkõige annab see aga panuse Eesti keele ja kultuuri säilimisele välismaal õppivate noorte hulgas ning võimaldab korraldada ühiseid projekte. Samuti tekib sotsiaalne surve kolida hilisemas elus tagasi Eestisse.
  Iga-aastane konverents, mis ühendaks välistudengid Eestis jõulude/aastavahetuse perioodil, kui paljud välistudengid on Eesti lähedasi külastamas. Selle eesmärgiks on soodustada kontaktvõrgustiku loomist ja arendamist maailma eri paigus õppivate Eesti tudengite vahel. Kontaktidest arenevad võimalused ning võimalustest sünnib koostöö. Tulemuseks suurem arv Välis-Eesti üritusi ning suurenenud koostöö Eesti saatkondade ning välistudengite vahel.
  Tugiinfosüsteem. Eestisse tagasi kolides on sõltuvalt eemal oldud ajast toimunud hulk muutusi. Selle sammu teinud sõprade sõnul oleks palju lihtsam ja positiivsem, kui väliseestlastele saadetakse kokkuvõte, mis hoiab neid kursis neid puudutavate uute seaduste, maksude ja muude muudatustega. Sellest võiks välja kujuneda sarnane tugisüsteem nagu on nendel, kes on 10+ aastast väljas elanud.
  Töökohad. Oma teadmiste rakendamine praktika kaudu mõnes Eesti ettevõttes avaks olulisi uksi tulevikuks. Ajude väljavoolu kõige suurem probleem on võimeka tööjõu kadu. See nõuab erasektori ja tudengite vahelist infovoolu, mida riik saaks hõlbustada. Tudengid, kellel on võimalus teha suviti praktikat Eestis, siis see tekitab neile tulevikuks nii professionaalse suhtlusvõrgustiku kui ka võimaluse tagasipöördumisel töökoha leida.
  Riigiteenused. Ravikindlustuse jätkamiseks tuleb igal aastal saata välismaa ülikoolis õppimist kinnitavad dokumendid, kuid paratamatult ununeb see mõnel aasta ära. Tulemuseks on halb üllatus, kui Eestis arsti juurde minnes selgub, et ravikindlustus enam ei kehti ning tuleb maksta viis korda kõrgemat visiiditasu. Seda tüüpi halbu üllatusi saab ennetada, kui riik saadaks personaalseid teavitusi ning hoiaks õpilasi kursis tähtsa informatsiooniga. Ja nii, et ka hariduspagulased sellest teaksid! Selleks ongi vaja andmebaasi.
  Võimalused Eesti riigi ja välismaal õppivate Eesti tudengite koostööks on olemas, kuid mõlemapoolse pikaajalise väärtuse realiseerumiseks tuleb esmalt anda panus eesmärkide selgitamisele, teineteise mõistmisele ning idee ellu viimisele.
  * * *
  Kui Sul on ideid ja kogemusi selles valdkonnas, siis kirjuta meile meiliaadressil [email protected], et saaksime ühiselt probleemile lahendusi leida.
 • Hetkel kuum
Karmo Tüür: kuriusklikkus saadab ökosurma
Rohepööre on viinud ususõjani, mille ohvriks võivad langeda ettevõtted või koguni majandusharud, kirjutab poliitikavaatleja ja väikeettevõtja Karmo Tüür Äripäeva essees.
Rohepööre on viinud ususõjani, mille ohvriks võivad langeda ettevõtted või koguni majandusharud, kirjutab poliitikavaatleja ja väikeettevõtja Karmo Tüür Äripäeva essees.
Facebooki emafirma ületas ootusi ja valmistas pettumust üheaegselt
Facebooki emafirma Meta teatas kolmapäeval oma esimese kvartali tulemused, mis ületasid analüütikute ootusi. Samas avalikustas ettevõte teise kvartali prognoosi, mis valmistas investoritele pettumust ning viis aktsia pärast börsi sulgemist üle 10% langema, vahendas Yahoo Finance.
Facebooki emafirma Meta teatas kolmapäeval oma esimese kvartali tulemused, mis ületasid analüütikute ootusi. Samas avalikustas ettevõte teise kvartali prognoosi, mis valmistas investoritele pettumust ning viis aktsia pärast börsi sulgemist üle 10% langema, vahendas Yahoo Finance.
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
Myraka ettevõtlusblogi: Ford Transit gloria mundi
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Myrakas müüs maha teda truult teeninud vanaldase Ford Transiti ning mõtiskleb selle kõrvale ausa väikeettevõtluse võimatuse üle.
Äripäeva toitlustusettevõtjast kolumnist Myrakas müüs maha teda truult teeninud vanaldase Ford Transiti ning mõtiskleb selle kõrvale ausa väikeettevõtluse võimatuse üle.
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
Metallitööstus sunnib end raskel ajal vastu võtma iga töö
Ekspordile suunatud Viljandimaa metallitööstusettevõte Metest tunnetab praegu kõige raskemat aega. See tähendab, et enam ei saa valida tehtavat tööd, vaid vastu tuleb võtta kõik pakutav.Kuigi praegu valitseb majanduslikult keeruline aeg, kavatseb Metest Steel siiski kindlalt laieneda.
Ekspordile suunatud Viljandimaa metallitööstusettevõte Metest tunnetab praegu kõige raskemat aega. See tähendab, et enam ei saa valida tehtavat tööd, vaid vastu tuleb võtta kõik pakutav.Kuigi praegu valitseb majanduslikult keeruline aeg, kavatseb Metest Steel siiski kindlalt laieneda.
Eesti üks paremaid juhte: uhke tunnistada, et olen palju vigu teinud “Juhi juttude” värskes saates Annika Arras
"Olen elus nii palju vigu teinud, seda on uhke tunnistada," ütleb saates selle aasta parima juhi konkursi üks finaliste, Miltton New Nordicsi juht Annika Arras. "Mingites asjades läbipõrumine on hädavajalik."
"Olen elus nii palju vigu teinud, seda on uhke tunnistada," ütleb saates selle aasta parima juhi konkursi üks finaliste, Miltton New Nordicsi juht Annika Arras. "Mingites asjades läbipõrumine on hädavajalik."
Karmo Tüür: kuriusklikkus saadab ökosurma
Rohepööre on viinud ususõjani, mille ohvriks võivad langeda ettevõtted või koguni majandusharud, kirjutab poliitikavaatleja ja väikeettevõtja Karmo Tüür Äripäeva essees.
Rohepööre on viinud ususõjani, mille ohvriks võivad langeda ettevõtted või koguni majandusharud, kirjutab poliitikavaatleja ja väikeettevõtja Karmo Tüür Äripäeva essees.
Tesla plaan keskenduda odavamatele sõidukitele kergitas aktsia hinda
Tesla avaldas eile plaani, mille kohaselt hakatakse tootma soodsamaid sõidukeid juba selle aasta lõpus. Tootmine hakkaks toimuma olemasolevates tehastes, mis lööb plaani segamini seoses Mehhikosse ja Indiasse kavandatavate uute tehastega. Pärast seda teadet on Tesla aktsia hind hakanud taas tõusma.
Tesla avaldas eile plaani, mille kohaselt hakatakse tootma soodsamaid sõidukeid juba selle aasta lõpus. Tootmine hakkaks toimuma olemasolevates tehastes, mis lööb plaani segamini seoses Mehhikosse ja Indiasse kavandatavate uute tehastega. Pärast seda teadet on Tesla aktsia hind hakanud taas tõusma.
Robotit arendav Eesti idufirma kaasas 1,5 miljonit eurot
Eesti idufirma 10Lines kindlustas 1,5 miljoni euro suuruse investeeringu, et laiendada tegevust Ameerika Ühendriikides.
Eesti idufirma 10Lines kindlustas 1,5 miljoni euro suuruse investeeringu, et laiendada tegevust Ameerika Ühendriikides.
Savisaare sõnul oli tema Tallinna tööots rohkem hobi
Tallinna linnainkubaatorilt 1500 eurot kuus tasku pistnud Erki Savisaare jaoks oli tegemist niisama lihtsa tuluga, mille jaoks vaeva ei pidanud nägema ja mis tema vallajuhi tööd ei seganud.
Tallinna linnainkubaatorilt 1500 eurot kuus tasku pistnud Erki Savisaare jaoks oli tegemist niisama lihtsa tuluga, mille jaoks vaeva ei pidanud nägema ja mis tema vallajuhi tööd ei seganud.