Tallink teatas dividendi

Tallinki reisilaev Tallinna sadamas.  Foto: Raul Mee

AS Tallink Grupp teeb aktsionäride koosolekule ettepaneku maksta aktsionäridele dividendi 0,02 eurot aktsia kohta, kokku summas 13 398 000 eurot.

Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teates tehakse osanikele ettepanek kinnitada mulluse majandusaasta puhaskasum summas 59,07 miljonit eurot, eraldada puhaskasumist reservkapitali 2,95 miljonit eurot ja kanda ligi 42,72 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Lisaks tuleb laevafirma aktsionäride koosolekul päevakorda nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtmine, põhikirja muutmine ja aktsiakapitali vähendamine.

Ettevõtte teatel on aktsiakapitali vähendamise põhjuseks kapitalistruktuuri korrastamine ning omakapitali tootluse toetamine. Aktsiaseltsil puudub vajadus omada aktsiakapitali praeguses suuruses ja seadusest tulenevad aktsiakapitalile esitatavad nõuded on täidetud ka aktsiakapitali vähendatud suuruse korral, märgitakse börsiteates.

Aktsionäride korraline üldkoosolek

Toimub 14. juunil kell 11.00 Tallink SPA & Conference hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinnas.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, ehk seisuga 7. juuni kell 23:59.

Allikas: Tallink Grupp

Dividend laekub juulis

Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel, mille tulemusena väheneb ühe aktsia arvestuslik väärtus 0,60 eurolt 0,54 euroni, kusjuures aktsiate kogu arv jääb endiseks.

Aktsiakapitali vähendamisega seoses tehakse aktsionäridele rahalised väljamaksed 0,06 eurot aktsia kohta. Aktsiate arvestusliku väärtuste vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 28. juunil kell 23:59 seisuga. Samal kuupäeval ja kellajal fikseeritakse ka dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri.

Dividend makstakse aktsionäridele välja 5. juulil ülekandega aktsionäri pangakontole.

Hetkel kuum