Rainer Saad • 28. juuni 2016 kell 4:00

Muidu stabiilsel Eestil on üks suur probleem

Eesti pensionärid.  Foto: Raul Mee

Kuigi Eesti riigireitingu väljavaade on stabiilne, varitseb meie tulevikku üks suur probleem, ütles Moody’s Investors Service’i riigireitingute analüütik Evan Wohlmann.

„Eelmisel aastal kinnitasime Eesti reitingu tasemel A1 koos stabiilse väljavaatega. Reitingu tõusu ja languse riskid on tasakaalus ning see loob nii võimalusi kui ka väljakutseid. Väljakutse, millega Eesti praegu silmitsi seisab, on üsna sarnane sellega, millega seisab silmitsi terve Baltikum. See on demograafiline väljakutse,“ ütles Wohlmann. Reitinguagentuur prognoosib, et aastatel 2030-2060 langeb Eestis tööealiste inimeste hulk 30% võrra, mis on üks suuremaid langusi terves Euroopa Liidus.

Sellel on kolm suuremat tagajärge Eesti krediidiprofiilile: oht eelarvetasakaalule, negatiivne mõju majanduskasvule ja migratsioonist tingitud tööjõukäte vähenemine, mis toob kaasa konkurentsivõime languse.

Wohlmanni sõnul on positiivne faktor Eesti võlatase, mis on madalaim Euroopa Liidus ja üks madalamaid maailmas. „Eesti kasuks räägib ka tugevam seos Põhjamaade majandustega,“ ütles ta.

Tippreitinguni veel pikk tee

Eesti saaks Wohlmanni sõnul kõrgema reitingu, kui riik ekspordiks rohkem ja saaks rohkem toetavaid investeeringuid. Just investeeringute vähesuses on põhjus, miks majanduskasv on olnud nõrgem ning miks pikaajaliselt võib oodata kesisemat kasvu. „On oluline teada, et Eesti on väike majandus ja mõjutatud välistest teguritest. Seda oli näha ka 2009. aastal, kui majandus langes üle 14 protsendi. Negatiivsed välised tingimused mõjutavad krediidiprofiili üsna palju,“ sõnas ta.

Moody's Investors Service'i riigireitingute analüütik Evan Wohlmann.  Foto: Andres Haabu

Krediidireiting on Wohlmanni sõnul tegelikult ainult Moody’se arvamus, mis aitab kaasa finantsturgude tööle. „Eestil pole tõesti valitsuse poolt ühtegi võlakirja emiteeritud, kuid krediidireiting täidab oma funktsiooni, kui võlakirju kavatsetakse emiteerida. Meie ülesanne on anda informatsiooni kõikidele investoritele ja see aitab nii suuri kui ka väikeseid investoreid,“ ütles ta.

Moody’s on ka varem hoiatanud, et Balti riigid on vananeva rahvastiku tõttu kõige haavatavamad riigid maailmas. „Balti riigid on üritanud ellu viia erinevaid pensionireforme, et vähendada vananeva rahvastiku mõju eelarvele. Kuid Euroopa Komisjoni hinnangul on vaja ära teha palju rohkem, et sotsiaalkindlustusfond kindlamale alusele panna,“ ütles Wohlmann eelmise aasta septembris ilmunud raportis.

Hetkel kuum