17. veebruar 1998 kell 22:00

Kaitse end riistvara ostes infotehnoloogialepinguga

Sõltuvalt tellijast ja töö iseloomust vajatakse eri nõuetele vastavaid riistvara konfiguratsioone. Sageli võib juhtuda, et tootja komplekteeritud arvutisüsteem ei vasta efektiivsuse, ühilduvuse või muude näitajate poolest tellija eeldustele või müüja antud lubadustele.

Probleemide vältimiseks tuleks riistvara hankimise lepingus võimalikult täpselt kirjeldada toote konfiguratsiooni ja üksikute koostisosade tehnilisi näitajaid (näiteks protsessori tüüp, mälumaht jne). Samuti tuleb välja tuua need arvutisüsteemi tööd iseloomustavad baasnäitajad, millele vastavuse tootja garanteerib (näiteks protsessori töökiirus, arvutusvõimsus vms). Oluline on lepingu tingimus, et keeruliste arvutisüsteemide tarnimisel peab pakkuja arvutisüsteemi ka installeerima. Lepingus peaks sisalduma täpne süsteemi installeerimise ajakava ja ka nõuded töökeskkonnale.

Aktsepteerida ei soovitaks selliseid lepingutingimusi, mille puhul pakkuja võib nõuda tasu maksmist enne süsteemi lõplikku installeerimist. Hilisemate vaidluste ärahoidmiseks peaks tellija süsteemi vastu võtma alles siis, kui arvutisüsteem on nõuetekohaselt installeeritud ja töötab tellija eeldatud tingimustel, vastates tootja garanteeritud näitajatele. Praktikas on mitmetel juhtudel jäetud installeeritud toote nõutud tingimustele vastavuse otsustamise õigus tellija asemel pakkujale, mis toob kaasa poolte vahel lahkhelisid.

Teine oluline küsimus on süsteemi vastavus eelnevalt hangitud riistvaraga ning samuti tulevikus ostetava infotehnoloogiaga. Raske on eeldada, et tehnoloogia pideva arengu tingimustes jäävad tellija nõudmised tulevikus ostetavale süsteemile samaks. Kuna lepingu sõlmimise ajal on reeglina väga raske ette teada, kas tulevikus toodetavad riistvarasüsteemid ühilduvad olemasolevaga, peaks lepingus sisalduma spetsiaalne klausel, mis välistaks tootja vastutuse tulevikus ühildumisprobleemide tekkimisel.

Sageli komplekteeritakse arvutisüsteem mitme tootja komponentidest (eriti perifeeriaseadmed). Soovitav on märkida lepingus ka teiste pakkujate tooted, millega lepingu järgi hangitava riistvara ühilduvust tootja garanteerib.

Riistvara hankimise lepingus peavad sisalduma ka kõik muud müügilepingu tingimused, nagu üleandmise tähtaeg, maksetingimused, garantii, poolte vastutus jms.

Arvutisüsteemi hoolduse ja teeninduse lepingutes tuleb jälgida teeninduse kättesaadavust ja kvaliteeti.

Hetkel kuum