26. mai 1999 kell 22:00

Kas uue elektrimaksu kehtestamine on põhjendatud?

Peab olema täpselt välja toodud, mida see abonentmaks sisaldab. Praegu maksame 75 senti kWh eest, selle sees peavad olema ka püsikulud, ehkki Eesti Energia väidab vastupidist. Nad võivad jutustada, mida tahavad, aga see ei pea paika -- ega jumal taevas ei maksa Eesti Energia püsikulusid kinni.

Teisalt -- kavandatav on üks variant, kuidas ettevõte oma teenuse eest tasu sisse kasseerib ja antud juhul maksaksime osa pidevalt ja osa selle eest, kui palju me elektrit kasutame.

Praegu pole aga selge, mille eest ja kui palju peaksime maksma. Pealegi antakse mõista, et ka tariifi on väiketarbijate jaoks kavas tõsta. Põhimõtteliselt peaks aga abonenttasu sisseseadmisega elektritariif alanema. Sellisel kujul pole kavandatu põhjendatud ja niisama lihtsalt uut elektrimaksu pole võimalik sisse seada.

Minu arvates ei ole see õigustatud, sest kui rääkida füüsilise isiku seisukohalt, siis tariifid on juba niigi kiiresti kasvanud. Minus kui eratarbijas tekitab see loomulikult protesti, kui tõstetakse tariife või leitakse muu tee, et hinda tõsta.

Kui ettevõtja seisukohalt kavandatavat maksu vaadata, siis ei saa ma sellest üldse aru. Igal pool maailmas antakse suurtarbijaile, sh energiatarbijaile soodustusi -- mida rohkem tarbid, seda enam on sul võimalusi soodustust saada. Kuigi mul ei ole enam põhjust selle poole pealt protesteerida, kuna meie oleme just saanud Eesti Energia ja Narva elektrivõrguga pikaajalisele kokkuleppele, kus fikseerisime tariifid, sellega kaob vajadus oma elektrijaam püsti panna.

Iseenesest on see õige lähenemine, et sellist püsitasu või süsteemi valmisoleku tasu sisse seataks. Normaalselt peaks asi olema nii, et sellised püsitasud kannavad elektrivarustuse püsikulud ja samal ajal see, kui meie elektrienergiat tarbime, kannab muutuvaid kulusid. Kui kehtestame püsitasu, siis peaks selle arvel alanema elektrienergia enda hind.

Meil on elektrienergia hind liiga madal, oleme kasutanud elektri hinda n-ö sotsiaalabi eesmärkidel ja selle tõttu oleme hoidnud seda väiketarbija jaoks madalal. Normaalne on, kui suurtarbija jaoks on hind kaks korda madalam kui väiketarbijale. Eesti Energia poolt on poliitiliselt natuke vale käik see, kui nad tõstavad ühtlasi ka tarbija kulusid. Loogiline on, kui kehtestataks kaheastmeline tariif ja keskmiselt tarbijate kulud üldse ei muutu. Pärast seda, kas siis muutuvate majandusolude või ühiskonna sotsiaalse kokkuleppe tulemusena, võib tõsta nii võimsus- kui energiatasu. Eesti Energial on tegelikult raske põhjendada mis tahes vajalikke muudatusi juba üksnes seetõttu, et ta on monopol. Paraku on elektrienergia hinnastruktuur on väga paigast ära ja see mõjub meie majandusele raskelt ja rikub investeerimiskliimat, mistõttu suund struktuuri parandamisele on õige.

Hetkel kuum