Hanno Lindpere • 27 veebruar 2000

E-äri tähtsus ettevõtetele suureneb kiiresti

E-äri on ootamatult kiiresti muutunud üheks kõige olulisemaks äritegevust mõjutavaks faktoriks. Hiljuti Davosi seminaril läbiviidud küsitlusekohaselt arvab üle 60% maailma tippjuhtidest, et just e-äri mõjutab nende äritegevust tulevikus kõige enam.

See on küllaltki üllatav, pidades silmas, et interneti enda vanus on mitukümmend aastat ja ka World Wide Web pärineb 1990ndate algusest. Inimeste jaoks, kes on olnud arvuti- ja kommunikatsiooniäris, pole internetis ega e-äris midagi üllatavat ega uut.

Miks siis ikkagi arvatakse, et ilma e-ärita enamik ettevõtetest tulevikus hakkama ei saa? Teisiti öeldes, mis on need põhjused, mis muudavad e-äri nii oluliseks ja strateegiliseks? Kas tegemist on lihtsalt suure pettusega, mis on leidnud hea kõlapinna pikkade koorilaulu traditsioonidega riigis või on e-äril ka jumet. Jättes kõrvale tehnoloogilised arengud eelkõige side ja arvutitehnoloogia vallas, on 1990ndatel tarbijate käitumine kardinaalselt muutunud.

Nagu kõrvalolevalt jooniselt näha, on tarbijate mõjuvõimu suund muutunud. Kui veel 1990ndateni mõjutati rohkem tarbijaid, siis alates e-äri ja interneti võidukäigust on tarbijad võimu enda kätte haaramas. Esimene püramiid kujutab endast tüüpilist äritegevust, mis on ka tänapäeval paljuski domineeriv. Ettevõtted kasutavad brand'e, mis meedia ja müügikanalite kaudu tarbijateni paisatakse. Tarbijad on sellises skeemis tihti võrdsustatud kaupadega -- nad on passiivsed turuosalised.

Alates 1990ndatest on toimunud muutus tarbijate mõjuvõimus ja selle suunas. Nüüd valitsevad tarbijad. Paranenud infokanalid suurendavad toodete diferentseeritust ja tarbijate informeeritust. Seega on tooted ning ettevõtted nüüd tarbijate jaoks.

E-äri ega internet pole põhjustanud muutust tarbijate mõjuvõimus, vaid see on lihtsalt kiirendanud protsesse, mis juba olid ühiskonnas ja äritegevuses toimumas. Tänapäeva tarbijad tahavad ja, mis veel olulisem, on suutelised tegema täiesti iseseisvaid otsuseid. Enamik neist iseseisvatest otsustajatest kasutab interneti ja e-äri võimalusi. Seega peavad ettevõtted, kes soovivad saavutada edu ja ellu jääda, arvestama nende aktiivsete, informeeritute ja individualistlike tarbijatega.

Hetkel kuum