ÄP fototoimetus • 24. oktoober 2000 kell 22:00

Valitsus otsustas ühendada ETV ja Eesti Raadio

Nõupidamisel edastas valitsus ringhäälingunõukogule soovituse moodustada töögrupp ETV ja ERi ühinemise ettevalmistamiseks.

Valitsus leidis, et ETVd ja Eesti Raadiot tuleks edaspidi käsitleda ühtse majandusüksusena ja 2001. aasta eelarves peaks ETV ja ERi asemel ette nägema ühe kulutaja ehk teisisõnu ? eelarveline toetus oleks avalik-õiguslikule ringhäälingule.

Valitsuskabineti nõupidamisel jõuti ka kokkuleppele, et ETVd ja ERi hakatakse edaspidi rahastama avalik-õigusliku ringhäälinguteenuse tellimise lepingu alusel, mis tagaks eelarvest eraldatava raha ja selle eest saadava teenuse vahelise seose.

Lisaks otsustati eraldada reservfondist ETV-le koondamistasude väljamaksmiseks 6 miljonit krooni. Ministrid leidsid ka, et võlgade tasuma asumisel langeb päevakorrast ära ASi Ringhäälingu Saatekeskus pankrotihoiatus ETV-le.

Kultuuriministeeriumi kantsler Margus Allikmaa ütles eile õhtul, et avalik-õigusliku ringhäälingu struktuuri korrastamine aitab leida nii palju kokkuhoidu, et ühekordset rahasüsti ETV ei vaja.

ETV ja ERi kui avalik-õiguslike kanalite rahastamisvõimalused on olnud vaidlusobjektiks mitu kuud, ringhäälingunõukogu, ettevõtete juhid ja valitsus on välja pakkunud eri variante seni konsensusele jõudmata.

Kui varem on ringhäälingunõukogu soovitanud avalik-õiguslikku ringhäälingut rahastada kindla protsendiga riigieelarvest või näiteks igakuise telemaksu abil, siis oktoobri keskel algatasid ringhäälingunõukokku kuuluvad riigikogu liikmed seadusemuudatuse, mille alusel saaks rahalistes raskustes ETV täiendavat laenu võtta.

Täiendava laenuvõtmise võimalus on peaminister Mart Laari sõnul välistatud nagu ka raha laenamine stabiliseerimisreservist.

ETV ja ERi liitmist on kokkuhoiuvõimalusena näinud ka ETV juht Aare Urm.

Aasta lõpuks kasvab ETV tasumata võlasumma 29,4 miljoni kroonini, sellest võlg pankrotiga ähvardanud Ringhäälingu Saatekeskusele on 5,5 miljonit krooni.

Autor: ÄP

Hetkel kuum