Raido Toonekurg • 24. jaanuar 2001 kell 22:00

Juhid eelistavad arvutikoolitust klassis

Eelmisel aastal viis Gartner Group läbi uuringu infotehnoloogia (IT) juhtide ja spetsialistide seas selgitamaks nende eelistusi enda harimisel ja sertifitseerimisel. Eesmärgiks oli teada saada koolituse meetodi valiku kriteeriumeid ja sellega seonduvat. Selgus, et juhid eelistasid klassis arvutialast koolitust ja spetsialistid soovisid infotehnoloogiat õppida kõige rohkem ise trükitud materjalide abil.

Uuringu sihtgrupiks olid 250 IT juhti, keda intervjueeriti telefoni teel ja 9500 IT spetsialisti, kes täitsid küsimustiku. Sihtgruppi kuulunud inimesed töötavad ettevõtetes Cisco Systems, Galton Tehnologies, Hewlett-Packard, Intel, Oracle jt.

Kuigi juhid eelistasid rohkem klassis arvutikoolitust, ütlesid ka enamus spetsialiste, et kindlasti nad kasutavad ka klassis toimuvat koolitust.

Spetsialistide seas on populaarsed vahendid iseõppimise vahendid ja toote dokumentatsioon. Peamiste iseõppimise populaarsuse põhjusena toodi välja eelistatuim õppimisstiil ja kõige kuluefektiivsem meetod. Samas ei eelistanud juhid iseõppimist seetõttu, et nemad näevad mitte ainult koolituse kulu vaid ka seda saamata jäänud tulu kui inimene õpib ise ja kulutab selleks oluliselt rohkem aega kui koolitusel käies.

Paljuski on ettevõtjatel kartus, et kui nad koolitavad ja sertifitseerivad oma spetsialisti, siis inimesed lahkuvad. Sellele tuntud vastulause kõlab ? palju hullem on see kui inimesi ei koolitata ja nad jäävad teie juurde.

Uuring näitas, et tegelikult inimeste lahkumise protsent oluliselt ei suurene neid koolitades. Uuringus küsiti aastate 1997-1999. Ainult 25% juhtidest vastasid, et kui inimesi harida, siis nad pigem lahkuvad. 66% vastasid, et koolitus ei mõjuta inimesi lahkuma ja 8% arvas, et koolituse tulemusel inimesed pigem jäävad tööle.

Kokkuvõtteks tasub rõhutada, et ei tohiks karta koolitatud inimeste lahkumist. Kui töötajal on soov lahkuda, siis teeb ta seda ikkagi, pigem on ettevõttel võimalus inimest koolitusega tööl hoida.

Hetkel kuum