Kaivo Kopli • 19. märts 2001 kell 10:47

Eksport kasvas ümbertöötlemise tõusu tõttu

Eesti Panga andmeil kasvas kaupade eksport möödunud aastal 55%, seda eelkõige tänu ümbertöötlemise kasvule.

Kaubaekspordi märkimisväärse suurenemise aluseks oli keskpanga hinnangul töötluskaupade, eelkõige Eestisse töötlemiseks toodud masinate ja seadmete ning garderoobikaupade taasväljaveo kahekordistumine. Ekspordi kasvu mõjutas veel puidu ja puidutoodete, mööbli ning metalli- ja keemiakaupade väljaveo suurenemine.

Kaupade import suurenes mullu 42%, tingituna peamiselt töötluskaupade sisseveo, lisaks veel jõulueelse tarbekaupade sisseveo hoogustumisest. Väliskaubandusbilansi puudujäägi kasv 2000. aasta IV kvartalis tulenes sisenõudluse sesoonsest suurenemisest, märkis Eesti Pank.

Kaupade eksport moodustas 2000. aastal 56 miljardit krooni, suurenedes aastaga 20 miljardi krooni võrra ehk 55%. Kaupade impordi maht oli 69,5 miljardit krooni, aastane kasv aga tunduvalt väiksem ? umbes 42%.

Eesti peamisteks väliskaubanduspartneriteks olid Euroopa Liidu riigid: 73?74% nii ekspordist kui impordist. Nende osakaal Eesti impordis on olnud mitme aasta vältel stabiilne, ekspordis aga pidavalt suurenenud.

Hetkel kuum