19. november 2001 kell 22:00

Eesti tarbija eelistusi roheline toode ei mõjuta

Säästvad ja vastutustundlikud põhimõtted on tänapäeva turundusele iseloomulikud vaid kõrgeltarenenud riikides. Eesti tarbija eelistusi roheline toode ökoloogilises, keskkondlikus tähenduses veel ei mõjuta.

Rohelise turunduse eesmärkideks on kujundada tarbijate vajadusi ja soove ning pakkuda tarbijatele valikuvõimalusi soovide rahuldamiseks. Rohelist kontseptsiooni järgiv firma on ökoloogilise orientatsiooniga, loodushoidlik, loob silla tarbimiskultuuri ja keskkonnakaitse vahele ning on eetiliselt vastutav ühiskonna kui terviku, selle kodanike, oma aktsionäride, töötajate ja konkurentide ees.

Nimetatud printsiibid löövad välja firma strateegias, taktikas ja toodetes. Roheline suhtumine annab ühiskonnale puhtama keskkonna ja tervemad kodanikud, firmale aga konkurentsieelise kodu- ja välisturul ning keskkondlikult vastutava maine.

Rohelised, õieti ökomärgised on paljudel riikidel. Eestis suitsupääsuke (Eesti märk loodi valitsuse 1997. aasta 30. detsembri määrusega), Saksamaal sinine ingel (1977), Põhjamaades luik (1989), Euroopa Liidus lilletähis (1992) jne. Need on riiklikud toote või pakendi märgised, mida annavad välja erapooletud organisatsioonid. Seda märki ei panda toiduainetele ega ravimitele.

Kaudselt võib rohelise turunduse alla panna näiteks Eesti Toiduainetööstuse Liidu poolt korraldatava aasta parima toiduaine konkurssi, eriti toodete osas, mida kantakse tervisliku alla. Turundusuuringutega on välja toodud, et toidukaupade osas eelistavad Eesti tarbijad üldiselt kodumaiseid sellegi tõttu, et sisaldavad vähem säilitusaineid. Tarbija suhtes rohelist suhtumist võib näha ka Põllumajandus-Kaubanduskoja ?Tunnustatud eesti maitse? kvaliteedi hindamises ja märgistussüsteemis. Rohelisteks huvigruppideks on valitsus, seaduseloojad, üldsus, haridustöötajad, pakkujad jt, kes peaksid olema koostöös, kelle vahel peaks olema objektiivne dialoog ja kellelt peaksid tulema rohelised sõnumid.

Roheline sõnum peab olema tarbijahuvile rõhuv, lahendust näitav, hariv ja levitatav läbi alternatiivsete kanalite.

Autor: Ann Vihalem

Hetkel kuum