Toomas Hõbemägi • 23. detsember 2002 kell 22:00

Baltic Business News tuli, nägi ja võitis

Nii võib kokkuvõtlikult öelda Äripäeva ingliskeelsete majandusuudiste infokanali ehk BBNi esimese tööaasta kohta.

Baltic Business Newsi (BBN) näol on tegemist esimese tõeliselt rahvusvahelise projektiga, milles osalevad kõik kolm Balti majanduslehte: Äripäev Eestist, Dienas Bizness Lätist ja Verslo Zinios Leedust.

Siinkohal tuleks rõhutada, et ehkki kõigi kolme lehe omanikuks on Rootsi meediakontsern Bonnier, tuli initsiatiiv BBNi käivitamiseks kohapealt, täpsemalt Äripäevast.

Sellise ülebaltilise uudisprojekti käivitamise kasuks rääkisid mitmed tegurid. Esiteks on kõik kolm lehte juhtivad majandusuudiste edastajad oma riigis. Teiseks on kõigil kolmel lehel ka oma online-uudiste kanal (viimasena käivitas selle 2002. aasta aprillis Läti sõsarleht). Kolmandaks on ju üldiselt teada, et Balti riikides ärihuvisid omavad välisärimehed, kes on BBNi põhiline sihtrühm, vaatavad seda piirkonda paljuski ühe majandusruumina.

Loomulikult oli üheks eelduseks see, et Balti turul oli piisavalt ruumi asjatundlikku ja operatiivset ingliskeelset majandusinfot edastava kanali jaoks.

Lisaks välismaalastele on BBNi üheks sihtrühmaks ka Eesti, Läti ja Leedu ärimehed, kes soovivad saada senisest paremat ülevaadet naabrite tegemistest, saavutustest ja probleemidest.

BBNi sisuline töö on korraldatud põhimõttel, et uudiste valiku ja edastamise eest vastutavad kohapealsed toimetajad. Viimased hoolitsevad selle eest, et varahommikust peale saaksid lugejad põhjaliku ülevaate olulisematest majandusuudistest inglise keeles. Traditsiooniliselt on kõige loetumateks lugudeks igahommikused ajalehtede ülevaated.

Kuna BBNi näol on tegemist kolme võrdväärse meediapartneri ühise projektiga, toimub koostöö rotatsiooni põhimõttel, kus uudiste päevatoimetajaks on graafikujärgselt vaheldumisi eestlane, lätlane ja leedulane.

Lisaks sellele lepivad partnerid üheskoos kokku strateegilised eesmärgid ja hinnapoliitika ning kujundavad ühtsed infomaterjalid, kusjuures tellimuste müüki korraldavad kohapealsed müügitiimid.

Nagu uute projektide puhul tavaline, tuli aasta jooksul teha hulgaliselt korrektiive esialgsetes plaanides. Kui algse plaani järgi kajastati laiemalt uudiseid ka Peterburist ja Poolast, kus Bonnieri grupil on oma majanduslehed, siis nüüdseks on langetatud otsus keskenduda ennekõike vaid Balti riikidele ja kajastada ainult neid Vene ja Poola majandusuudiseid, millel on väga selge seos Baltimaade turuga ja siinsete ettevõtjate huvidega.

Kokkuvõtteks võib öelda, et ühe aastaga BBN tuli, nägi ja võitis peaaegu 200 rahuloleva kliendi poolehoiu, kellest kolmandik asub väljaspool Balti riike ning kelle hulgas on rahvusvaheliste suurettevõtete juhte ja spetsialiste, diplomaate, kaubandusesinduste töötajaid jpt.

Selle eest, et lugejate huvi BBNi uudiste vastu ei vaibuks ka uuel aastal, hoolitsevad kõigi kolme lehe ajakirjanikud, Baltic Business Newsi toimetajad ja kindel teadmine, et rahvusvaheline huvi Balti riikides toimuva vastu suureneb iga päevaga.

Hetkel kuum