Aivar Rehe • 8 september 2003

Maksu- ja tolliamet ühinevad kliendi huvides

Tänaseks on kahe ametkonna koostööna valminud riigi kahe maksuhalduri ühinemise põhimõtted. Ametkondade ühinemisega tahame jõuda maksuhalduri keskendumiseni oma põhitegevustele ? maksude kliendikesksele ja infotehnoloogilisele kogumisele ning ühiskonna ehk nendesamade klientide kaitsmisele pettuste eest.

Ametkondade ühendamise idee sai tegelikult alguse juba nende missioonide võrdlusest. Selgus, et kahel erineval ametil on koguni kolm vägagi sarnast mandaati: maksude tõhus ja täpne kogumine, ühiskonna kaitsmine maksupettuste ja salakaubanduse tõkestamise teel ning seadusliku kaubanduse hõlbustamine.

Ametite ühistegevused lähenevad veelgi Eesti liitumisel Euroopa Liiduga, mil ELi siseselt liikuvatelt kaupadelt ei maksta käibemaksu enam mitte nende sisseveol mõnest ELi riigist Eestisse, vaid maksusumma deklareeritakse vastava perioodi maksudeklaratsioonil. Ühelt poolt tolliameti koormus käibemaksu kogumisel väheneb oluliselt, samas võib juba praegu tõstatada küsimuse, kuivõrd efektiivne, kliendikeskne ja riske välistav on maksukorraldus, kui üks amet tagastab kliendile sisuliselt sama raha, mida teine selleltsamalt kliendilt kogub.

Võimaldamaks ühisametil keskenduda eeltoodud põhitegevustele, näeb ühinemiskontseptsioon ette kõikvõimalike tugiteenuste, nagu personalitöö, koolitus ja raamatupidamine, konsolideerimist. Tulemus on ressursi efektiivsem kasutamine ja tegevuskulude kokkuhoid ning põhifunktsioonide spetsialiseeritumast läbiviimisest tulenev töö kvaliteedi tõus. Riigitulud laekuvad ühtses halduses, elektroonilise suhtluse osakaalu tõusu tulemusena vabaneb tööjõudu.

Lisaks muutub kliendi jaoks olulisemalt mugavamaks maksualane asjaajamine olukorras, kus tema partneriks on üks maksuhaldur. Seda enam, kui selle halduriga saab enamus kliente asjad aetud interneti-keskkonnas deklaratsioonil ?OK? vajutades. Elektroonilise asjaajamine saab toimuma ka näiteks käibemaksu tagastamise osas ? ettevõtte saab enammakstud summad tagasi loetud päevade jooksul.

Ühendamet omalt poolt võtab seega kohustuse viia miinimumini klientide teenindamiseks kuluv aeg, tõsta samas osutatava teenuse kvaliteeti, kohelda seadusele tuginedes kliente võrdselt, informeerida täpselt ja õigeaegselt kliente muudatustest maksuseadustustes ja tollieeskirjades ja tagada isikuandmete kaitse maksumenetlustes. Kõigi võetud ülesannete alus on märksõna e-teenindus.

Klientide elektroonilise teenindamise väärtustamise tulemusena on vastavad infotehnoloogia üksused maksu- ja tolliamet juba ühendanud. Ühendanud edukalt. Vägagi suur protsent maksukohustuslastest ja kaubavedajaist suhtleb mõlema ametkonnaga juba vaid elektroonilisi vahendeid kasutades. Töö selles osas jätkub: kui hetkel suhtleb tolliga juba ligi 30 ja maksuametiga 50% klientidest, siis ühendameti siht on kahe-kolme aastaga jõuda olukorrani, kus 75?80% klientidest suhtleb maksuhalduriga vaid arvuti tagant.

Hetkel kuum