Viktoria Korpan • 18. november 2003 kell 10:26

Pirita jõe saar jääb ehituskeelualaks

Pirita jõe saar jääb ehituskeelualaks, kinnistute omanikud kavandasid aga algatatud detailplaneeringuga 16,8 ha suurusele maa-alale 36 eramukrunti.

Tallinna linnavalitsus otsustab homsel istungil Pirita jõe saare, Kõrkja tee 10a-42a detailplaneeringu mittevastuvõtmise, välistades seega jõesaare eramukruntideks jagamise ja täisehitamise ning tagades saare loodusliku ühiskondliku puhkealana säilimise, teatas Raepress.

'Detailplaneering teeb ettepaneku muuta kõnealune ala linna üldplaneeringus puhkealast elamumaaks,' ütles abilinnapea Toivo Ninnas. 'Linnavalitsus on jõudnud järeldusele, et see taotlus ei ole põhjendatud ning saare täisehitamine kahjustaks ühiskondlikke huve.'

Üldplaneeringuga on Pirita jõe saar kavandatud metsade, parkide ja looduslike haljasalade alaks, st puhkeotstarbeliseks avalikus kasutuses olevaks alaks.

Üldplaneering näeb ette sinna vaid üksikute väikeste spordi- või puhkeehitisterajamise võimaluse.

Pirita jõe saarel asuvate kinnistute omanikud kavandasid aga algatatud detailplaneeringuga 16,8 ha suurusele maa-alale 36 eramukrunti ning neile lisaks krundid teede rajamiseks ja puhkeotstarbelise ala säilitamiseks.

Planeeringualasse on kavandatud ka üks tootmismaakrunt ja muinsuskaitse all oleva ehitise Kabelimäe teenindamiseks vajalik krunt.

Planeeringuala puhul on tegemist Pirita jõeoru maastikukaitsealal asuva Kõrkja tee piiranguvööndiga. Maastikukaitseala kaitse-eeskiri lubab piiranguvööndis uusi ehitisi püstitada tingimusel, et loodusliku või poollooduslikuna säiliks 85% piiranguvööndi alast. Samas on Harjumaa Keskkonnateenistus esitanud Keskkonnaministeeriumile kaitse-eeskirja muutmise eelnõu, mis Kõrkja tee piiranguvööndisse ehitiste rajamist ette ei näe.

Harju maavanem on detailplaneeringu menetlemise käigus soovitanud tõsiselt kaaluda käesoleva planeeringu kehtestamise otstarbekust, kuna selle kehtestamise tulemusena kaob ära seni üldises kasutuses olev ja üldsuse poolt kõrgelt hinnatud rekreatsiooniala.

Linnal võib nii keskkonna kaitsmise kui ka puhkeala säilitamise motiivi näol olla küllaldane alus keelduda planeeringu vastuvõtmisest, seda enam, et tegemist on looduskaitsealaga, leidis ka Riigikohus Pirita jõeoru maastikukaitseala kaitse-eeskirja vaidlust puudutavas määruses.

Eeltoodust lähtuvalt otsustabki Tallinna Linnavalitsus Pirita jõe saare, Kõrkja tee 10a-42a detailplaneeringu mitte vastu võtta.

Hetkel kuum