Tarmo Kriis • 23. november 2003 kell 22:00

A/ü osalemine ettevõtte juhtimises on mõeldamatu

Ametiühingute nõudmisi osalusdemokraatia suurendamiseks ettevõtetes käsitleti 20. no-vembril kolmepoolsetel läbirääkimistel. Ametiühingud nõuavad kahte asja: et ettevõtetes toimuks informeerimine ja konsulteerimine ning et ametiühingute esindajad võiksid kuuluda otsustusõigusega ettevõtte nõukogusse.

Euroopas klaaritakse juhtkonna ja tööliste vahelisi asju töötajate teavitamiseks ja nendega konsulteerimiseks loodud töönõukogudes. Nõukogu loomise kohustus on tavaliselt suurimates, üle 100 töötajaga ettevõtetes. Nõukogu ülesanne on majandus- ja finantsteavitus eesmärgiga siduda töötajad lähemalt ettevõtte arendamisega ja tema personalipoliitikaga. Nõukogudel pole võimu muuta juhtkonna otsuseid.

Hoopis teisest puust ettepanek on ametiühingute määramine ettevõtte juhtimisorganitesse (nõukogusse või juhatusse). Nii näiteks on Luksemburgis kohustus kaasata töötajaid ettevõtte juhatusse juhul, kui ettevõte annab tööd rohkem kui 1000 töötajale, või kui tegemist on riigiosalusega ettevõttega. Töötajate esindajail on samad õigused ja kohustused kui teistel juhatuse liikmetel ja neil on ühine vastutus. Töötajate esindajad vastutavad ühtlasi ka juhtimisvigade eest.

Töönõukogusid loodi massiliselt 20. sajandi esikümnenditel, mil ametiühinguline tegevus oli seotud revolutsioonilise liikumisega, töölisklassi poliitilise aktiivsuse tõusuga. Töösuhted on sajandiga oluliselt muutunud. Töötajad ei ole eluaegselt kinnistatud ühe ettevõttega, samas on keerukamaks muutunud ärisuhete olemus.

Eestis ei tule ametiühingute kaasamine ettevõtte juhtimisse ilmselt kõne allagi. Ametiühingutes pole selleks kompetentseid inimesi. Osalemine suurte äriühingute juhtimises eeldab põhjalikke majandus- ja juhtimisalaseid teadmisi. Juhtimises osalemine eeldab vastutust, sh varalist. Kas ametiühingute esindajad on nõus isikliku varaga riskima juhtimisvigade ilmnemisel? Vaevalt. Mõistlikum oleks valida tee, kus töötajate sidustamine ettevõttega toimub pideva informeerimise ja konsulteerimise teel. Paljudes ettevõtetes see nii juba on.

Hetkel kuum