Kasulikud lingid

Eesti Logistikaühingu (ELÜ) kodulehel on vaatamiseks ja ettepanekute tegemiseks Eesti ühistranspordi arengukava 2004?2010 projekt.

Lisaks leiab sealt lugemiseks uurimistöid teemadel: transiidi tolliprotseduur rahvusvahelises tarneahelas; Läänemere konteinerterminalid; tarneahela analüüs; tarneklauslite Incoterms 1990 ja Incoterms 2000 erinevuste analüüs ja nende praktiline tähtsus ning mõju väliskaubandusele; Euroopa Liidu laienemise mõju Eesti maanteetranspordiettevõtetele ning konkurentsieeliste loomise võimalused. Veel leiab sealt hulga ingliskeelseid uurimistöid ja lugemismaterjali.

Uurimistöödele ligipääsemiseks peab olema ELÜ liige.

Uurimistöid saab ka lugeda Balti Logistika kodulehel. Nimelt korraldab logistikafirma kaks korda aastas tudengitele logistikakonkursi ja seni toimunud kahe konkursi tööd ongi üleval allalaadimiseks ja tutvumiseks. Nii leiab sealt näiteks esseid teemadel: kliendikesksuse tähtsus logistikaettevõttes; praktika roll logistikatudengi erialases ettevalmistuses; kaasaegsete tootmiskorralduse kontseptsioonide võimalused tarneahelas; intermodaalne transport ja kaupade konteinerveod läbi Läänemere sadamate; jaotuskeskuste roll Eesti transiitkaubanduse süsteemis.

Uurimistööd ja esseed on kõigile huvilistele allalaadimiseks ja lugemiseks tasuta.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (EKTK) annab üle kahe nädala välja infokirja Teataja, mis jõuab kõikide EKTK liikmeteni tasuta. Väljaannet saavad lugeda ka mitteliikmed ja seda EKTK veebist.

Avalehelt leiab lugemiseks värskeima numbri teemad. 10. mai Teataja kirjutas muu hulgas olulisimatest muudatustest käibemaksuseaduses, millist lepingut sõlmida kaupade vahendajatega, regulaarlaevaliinidest, merevedudest ja tollistaatuse tõendamisest ELi-siseselt.

Eelmised numbrid ja aastakäigud on allalaadimiseks samuti saadaval. Vanemad numbrid leiab avalehelt väljaandel klikates ja sealt Teatajad valides. Arhiivist leiab kuni 2002. aasta väljaanded.

Vanemad Teatajad on pdf-formaadis ja tasuta.

Autor: ÄP

Hetkel kuum