Silva Männik • 25 august 2004

Oleviste kirikust ei saanud ülelinnalist kõrguspiirangut

Tallinna linnavalitsus kinnitas kolmapäeval kõrghoonete paiknemise teemaplaneeringu lähteülesande. Lähteülesandes otsustati mitte seada ülelinnaliseks kõrguspiiriks Oleviste kiriku kõrgust.

'Otsustasime, et lähteülesandesse sellist eeltingimust sisse ei kirjuta,' ütles linnapea Edgar Savisaar. 'Ma ei võtaks seda aksioomina, et kogu linnas Olevistest kõrgemaid hooneid olla ei tohiks. Tallinna suhtes tervikuna ei oleks see kindlasti põhjendatud.'

Linnavalitsus leidis, et ülelinnalist kõrguspiiri ei ole võimalik seada ka seetõttu, et osa piirkondi, näiteks Lasnamäe, asuvad merepinnast palju kõrgemal, mis tähendaks, et sinna saaks Oleviste kiriku kõrgusest juhindudes rajada üksnes eriti piiratud kõrgusega hooneid. Linnavalitsus otsustas, et teemaplaneeringuga tuleb seada hoonetele kõrguspiirid piirkonniti erinevad.

Kõrghoonete teemaplaneeringu koostamise algatas linnavolikogu tänavu kevadel.

Hetkel kuum