Tehniline kliendihaldur asendab IT-juhti

Ettevõte võib sisse osta nii IT-juhtimise kui ka IT-nõustamise ja -koordineerimise. Seda võimalust kasutavad juba paljud keeruka infotehnoloogiaga firmad. IT-juhi teenuse sisseostmisel antakse vastutus firma IT-poliitika, -strateegia, -eelarve ja -kulude eest teenusepakkujale. Tehnilise kliendihalduri (technical account manager? TAM) teenus aga tagab tehnilise nõustamise ja tehniliste või mittetehniliste ressursside kasutamise koordineerimise.

Tehniline kliendihaldur pole ?patsiga poiss?, kes tõttab igapäevaprobleeme lahendama, vaid laia tehniliste teadmiste baasiga IT-professionaal, kelle töö on aidata teha IT-süsteemi puudutavaid strateegilisi otsuseid ja lahendada keerulisemaid probleeme.

Tehniline kliendihaldur on IT-teenuseid koordineeriv inimene, kes oskab hästi projekte juhtida, tunneb erinevaid IT-valdkondi ja teab, kuskohast vajadusel abi saab.

Kuna tehniline kliendihaldur peab aitama kliendil vastu võtta IT-otsuseid, siis tuleb tal kursis olla uusimate tehniliste lahendustega. TAM pole müügiga tegelev kliendihaldur, vaid seisab eelkõige kliendi ärihuvide eest.

Tehnilise kliendihalduri töö kliendi juures algab infosüsteemi analüüsimisest, millele järgnevad igakuised planeerimiskoosolekud ettevõtte juhtkonnaga. Tehniline kliendihaldur teeb ka rahulolu-uuringuid, et teada saada, milliseid teenuseid tuleks paremaks muuta. Tehnilise kliendihalduri töö eesmärk on tagada kliendile IT-infosüsteemi kui terviku töö ning ennetada tekkida võivaid probleeme.

Sellist teenust pakuvad ka maailmas tuntud IT-ettevõtted, näiteks Microsoftil on tehniline kliendihaldur, kes aitab hallata kliendi tarkvarasüsteeme, nõustades ka arendamisel ning laiendamisel. Kliendid pöörduvad tavaliselt tehnilise kliendihalduri poole, kui on probleeme, mille põhjustest nad ei ole teadlikud, või ei leia, kus viga on ? kas võrgus, andmebaasiserveris, aplikatsiooniserveris või mujal ?, kirjeldab oma tööd Tartu Õlletehase, Rautakesko, Ehitus Service?i, Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tallinna Kaubamaja tehniline kliendihaldur Kristjan Aljas.

Tehnilise kliendihalduri ülesanne on leida probleemi põhjus ja koostöös probleemse osa spetsialistidega välja mõelda lahendus.

Tehnilise kliendihalduri poole pöördutakse Aljase sõnul ka siis, kui on vaja infosüsteemi muuta või paremaks teha. Sellisel juhul arutatakse, mis variant on teenusepakkuja arvates parim.

Mõni aasta tagasi tegi AS E.O.S. strateegilise otsuse ja likvideeris IT-spetsialistide ametikohad ning hakkas kogu teenust sisse ostma. Nende tehniline kliendihaldur Jarkko Ainsoo kirjeldab oma tööd järgmiselt: ?Kõik kiired probleemide lahendamised käivad läbi helpdesk?i. Suuremad tööd antakse TAMile koordineerida, kuna tavaliselt on sellistel töödel mitu tegijat.? Kiireks probleemiks on näiteks see, et internetti ei ole, puudub ligipääs serverile, mõni rakendus ei tööta.

Tehnilise kliendihalduri abi läheb tihti vaja juhtumitel ?meie IT-süsteem on talumatult aeglane?.

Sel puhul on raske välja selgitada, millisest teenusest on aeglus tingitud või mida oleks vaja muuta. Tehniline kliendihaldur uurib probleemi põhjuse välja ja annab nõu, kuhu tuleks investeerida või mida arendada, et süsteem jälle kiiresti töötaks.

Tehniline kliendihaldur ei pruugi alati olla IT-juhi asendaja, vaid ta võib ka aidata IT-juhti. Sellisel juhul täiendab tehniline kliendihaldur juhti tehnilisest küljest.

Hetkel kuum