Kaido Einama • 14 juuli 2005

Suvel jääb aega ka IT-hooldustöödeks

Ärikriitiline masinavärk, mis hetkekski ei tohi peatuda, vajab siiski aeg-ajalt ka põhjalikumat hooldust kui rutiinsed ennetustööd. Mis võiks olla parim aeg selliste arhiivindust, kolimist või laiendamist nõudvate tööde tegemiseks kui suvi?

Suvel on hea võimalus võtta käsile projektid ja tööd, mis suurema koormusega aegadel on liiga suur risk. Puhkuste ajal saab üle vaadata need süsteemi osad, mis peaksid kriitilistel hetkedel tõrgeteta töötama, ja teha ära asjad, mis võivad ohustada süsteemi tööd. Kui kasutajad puhkuselt saabuvad, on IT-süsteem juba hooldatud.

Kuigi ettevõttes võidakse teha korralikult ja regulaarselt varukoopiaid, on vaja teada ka seda, kas varukoopiatelt tõepoolest taastamine õnnestub. Varukoopiate kontrollimiseks on olemas spetsiaaltarkvara, võib proovida ka pisteliselt mõne faili taastamist salvestusseadmest või andmekandjalt.

Otseselt suviseid tegevusi serverid ei nõua, kuid koos ilma soojenemisega suureneb ka igasuvine probleem ? serverite jahutus. Temperatuuri püsimisel üle 25 kraadi võib kehv jahutus hakata juba infosüsteemi südant rikkuma. Kui ka koormus on väiksem, on paras aeg kontrollida konditsioneeride korrasolekut ja võtta lähema vaatluse alla serveriruumi temperatuur.

Serveritest enam jäetakse kuumuse kätte töökohaarvutid ? suvel, päikese käes võib töö lõpetada tolmu kogunud lauaarvuti, sest ülekuumenenud toiteplokk või tolmu alla jäänud protsessor lõpetab töö. Suvel on paras hetk puhastada ka arvutite sisemus tolmust.

Aeg-ajalt on igas ettevõttes ette tulnud võrgu laiendamisi, uutesse ruumidesse kolimist, töökohtade ümbertõstmist ja võrku uute lisaseadmete lisamist. Kõik see võib muuta võrgu struktuuri ja lõpuks on see muutunud korralikuks sasipuntraks. Suvel on aega maha istuda ja võrgustruktuur üle vaadata. Vajadusel saab seda jällegi ilma tööd oluliselt häirimata kohendada ja nii võrku kiiremaks muuta. Vahest piisab vaid võrguseadmete ümbertõstmisest ja mõne juhtme ümberühendamisest. Suvel on ka hea aeg pooltühjades kontorites näiteks raadiovõrk üles seada, et sügisel juba hoopis lihtsama struktuuriga ja optimeeritud võrguga tööle asuda.

IT-kolimine on asi, mida IT-inimesed vahel kardavad, eriti siis, kui kõik tundub töötavat ja kogu hästitimmitud masinavärk tuleb korraks koost lahti võtta ja siis jälle kokku tagasi panna. Suvel on hea see vajalik, kuid valuline tegevus ära teha. Valulikuks võib tegevuse muuta see, et kõik töötajad peavad pärast süsteemi kolimist kohale tulema ja kohe oma töökoha üle vaatama, kas kõik toimub. Seega oleks hea kolida näiteks enne suuremaid puhkusi või siis, kui kõik juba tagasi, aga pole veel sügisest kiirustamist. IT kolimisel peavad IT kolija ja muude asjade kolija koostööd tegema, et kõik asjad (kaasa arvatud seinakontaktid, võrgupistikud, arvutijuhtmed) saaks uues kohas õigesti paika.

Suvel pole süsteemil tavaliselt nii suurt koormust kui muudel aastaaegadel, kui ettevõtte masinavärk huugab täisvõimsusel. Suvel on hea katsetada, millistele koormustele IT-süsteem vastu suudab panna ja milliseid osi peaks järele aitama, et need liigse koormuse hetkel üles ei ütleks. Koormustestid võivad olla vajalikud ka võrguturvalisuse suurendamisel, sest paljud pahatahtlikud ründed tekitavad just liigse koormuse, et siis selle tagajärjel kokku langenud süsteemis kontroll üle võtta.

Aasta jooksul on firma arvutitesse kogunenud kindlasti hulk tarkvara, mida IT-spetsialistid pole paigaldanud ja mis pole otseselt tööga seotud. Sel ajal, kui muud tööd vähem häiritakse, on õige hetk ka üle lugeda, milline on arvutites oleva tarkvara ja kapis olevate litsentside vastavus. Kui litsentsidega ongi kõik korras, võib kaardistuse käigus selguda, mis tarkvara on jäänud vajalikul tasemel uuendamata ja ka selle saab rahulikel suvekuudel ära teha.

Ettenägelikud kontorid on kindlasti muretsenud endale UPSi ja varutoite küsimus tundub olevat lahendatud, kuid otsustaval hetkel võib selguda, et varutoide ei käivitu või on rikkis. Seegi on hea suvine ülesanne ? kontrollida, kas ikka tõesti varutoide töötab ja mis juhtub, kui elektriga varustamine langeb katkematu toite allika ja generaatori õlule.

Suvi on sobiv aeg kaardistuseks ja testimiseks. Kui puhkused läbi, on juba aega saadud tulemusi põhjalikumalt uurida, suuremaid ümberkorraldusi planeerida või IT-projekte tellida.

Kui ettevõttel on IT-partner, kes IT-süsteemide eest hoolitseb, siis nimetatud suvised hooldustööd on juba tema mure ja need peavad saama märkamatult tehtud.

Hetkel kuum