Õigusruum muutub ettevõtjasõbralikumaks

Käesoleva aasta algul sai valmis esialgne versioon tegevuskavast "Ettevõtja õigus". Justiitsministeerium hakkab Äripäevas regulaarselt avaldama tegevuskava tutvustavaid artikleid. "Ettevõtja õiguse" eesmärgiks on luua ettevõtlust ja investeeringuid soodustav õiguskeskkond.

Tegevuskava väljatöötamiseks ellu kutsutud töörühm - endised justiitsministrid Jüri Raidla ja Paul Varul, Tartu Ülikooli õppejõud Martin Käerdi ja justiitsministeeriumi asekantsler Urmas Volens - analüüsis õiguskorda tervikuna ja õigusloomeprotsessi. Samuti hinnati kehtivate seaduste tõhusust ja nendega kaasnevaid kulusid ettevõtjate ning kogu ühiskonna seisukohalt.

Analüüsi põhjal tehti ettepanekuid kolmeteistkümnes valdkonnas, mis on puudulikult, ebaefektiivselt või siis üle reguleeritud (vt tabel).

Oluline on ka hinnata, kas ettevõtjatele ja teistele ühiskonnaliikmetele on tagatud piisav ligipääs õigusaktide eelnõudele, kas ettevõtjaid esindavate organisatsioonide häält võetakse norme luues kuulda ja kas õigusaktide mõjusid analüüsitakse piisavalt. Viimase all tuleb mõista eelkõige analüüsi selle kohta, kas õigusaktidega püstitatud eesmärgid on üldse põhjendatud; kas mingit valdkonda, mida on reguleerima asutud, on mõistlik reguleerida just väljapakutud detailsuse ja sisuliste põhimõtete kohaselt ning kuidas mõjutab iga regulatsioon majanduslikke protsesse. Tähtsa osa moodustas küsimustik ettevõtjatele ja arvamusliidritele. Praeguses järgus on meie eesmärgiks kutsuda ellu laiem arutelu, et lõplik dokument oleks täpne ja laiapõhjaline.

Hetkel kuum