Gea Velthut-Sokka • 19. detsember 2006 kell 14:28

Eetikakeskus: erakond ei tohi vastu võtta anonüümset annetust

Erakonna seaduse järgi ei tohi erakond vastu võtta anonüümset ega varjatud annetust.

Varjatud annetuseks loetakse mis tahes kaupade või teenuste õiguste loovutamist erakonnale tingimusel, mis ei ole kättesaadavad teistele isikutele, märkis eetikakeskuse juht Kristi Lõuk.

"Tipp-poliitik Villu Reiljan on alates sügisest Riigikogu liige ning tagasivalitud Rahvaliidu esimees. Kas võimalust rentida autot Volkswagen Phaeton pakuti Villu Reiljanile kui tipp-poliitikule, kui (varasemale) ministrile, kui Riigikogu liikmele või erakonna esimehele, pole teada. Kui Riigikogu liige Reiljan sooviks lasta vastav rendikulu hüvitada, peaks tal ette olema näidata vastav dokument ning tulu saaja deklaratsioonis peaks samuti vastav summa kajastuma. Kas see nii on, on teadmata," kommenteeris Lõuk Villu Reiljani auto rentimist eraisikult ning rentija isiku avalikustamisest keeldumist.

Tema sõnul on riigikogulaste suured kulukompensatsioonid rahva õiglustunnet kogu aeg riivanud, käesolev salastatus süvendab tema sõnul seda veelgi. "Teine asi on küsimusele vastamisel lähtuda sellest, et rentija on erakonna esimees."

"Info puudus ja/või salastatus rendile andja ning summa kohta viitavad aga just sellele, et omavahelise kokkuleppe tingimused pole kättesaadavad teistele isikutele. Eeltoodu rikub võrdse kohtlemise printsiipi, mis on taunitav mitte ainult eetiliselt, vaid ka juriidiliselt," lisas Lõuk.

Tema sõnul peaks läbipaistvuse printsiip olema iga poliitiku tegevuse alustala. "See tekitab rahva usalduse ning teenib seeläbi lõppkokkuvõttes poliitiku enda huve," märkis Lõuk.

Hetkel kuum