Tallinna õpetajate palgad tõusevad sel aastal 22%

13. veebruar 2008, 13:50

Tallinna linnavalitsus otsustas tänasel
istungil esitada linnavolikogule määruse eelnõu, mis kehtestab käesoleval aastal
linna haridusasutuste pedagoogidele 22% palgatõusu.

Määruse eelnõu järgi tõuseb näiteks klassiõpetajal, põhikooli ja gümnaasiumi noorempedagoogil palk seniselt 7800 kroonilt 9516 kroonile, pedagoogil 8260 kroonilt 10 077 kroonile, vanempedagoogil 9440lt 11 517 kroonini ja pedagoog-metoodikul 11 400lt 13 908 kroonile. Klassijuhataja ülesannete täitmise eest makstakse kuus täiendavalt 1400 krooni (seni 1200 krooni), teatas linnavalitsus.

Lasteaedade ja huvialakoolide noorempedagoogide palk tõuseb 9516 ja pedagoogi palk 10 077 kroonini, vanempedagoogi palk tõuseb 11 350 ja pedagoog-metoodikul 12 950 kroonini. Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi kuupalga alammäär on 50% õpetaja palgamäärast ehk 5040 krooni. 22% tõusevad ka haridusasutuste juhtide palgad.

Tallinna abilinnapea Kaia Jäppineni sõnul tahab Tallinn liikuda samas tempos riikliku palgatõusuga ja tagada haridustöötajatele konkurentsivõimeline palk. “Püüame seeläbi väärtustada ning tunnustada õpetajate tööd, kelle tegevus mõjutab otseselt ja oluliselt meie laste tulevikku ja haridusasutuse elu,” märkis Jäppinen.

Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2008.

Vastavalt Tallinna abilinnapea Kaia Jäppineni ning Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liidu ja Eesti Koolijuhtide Ühenduse Tallinna piirkonna ning Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse saavutatud kokkuleppele tõuseb pealinna munitsipaalõppeasutuste õpetajate ja lasteaiakasvatajate palk käesoleval aastal 22%. Lepiti ka kokku, et koolieelse lasteasutuse õpetaja abi kuupalga alammäär on 50% koolieelse lasteasutuse pedagoogi kuupalga alammäärast.

Linnaeelarvest kaetakse kõigi koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide ning munitsipaalkutseõppeasutuse pedagoogide palgad. Põhikoolide ja gümnaasiumide osas kaetakse linnaeelarvest eeskätt nende pedagoogide palgad, kes ei ole klassiõpetaja, põhikooli aineõpetaja, gümnaasiumi aineõpetaja või parandusõppe õpetaja.

Eelmisel aastal tõusis Tallinna haridustöötajate palk 18%, 2006. aastal 7%. 2005. aasta kevadel tõstis linn oma eelarvelistest vahenditest pedagoogide palka keskmiselt 8% ja haridusasutuste juhtide kuupalga alammäära 10%.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele kohustub omavalitsusüksus korraldama oma vallas või linnas koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide ja gümnaasiumide ning huvialakoolide ülalpidamist, juhul kui need on omavalitsusüksuse omanduses.


Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
24. May 2008, 12:32
Otsi:

Ava täpsem otsing