Riik ostab 4000 õpetajale sülearvutid

13. märts 2008, 12:14

Haridus- ja teadusministeerium (HTM)
kuulutab veel märtsi jooksul välja hanke sülearvutitele, sellel aastal
peaksid uue sülearvuti saama 4000 õpetajat.

„Kavandatava projekti eesmärk on kaasaegsete töövahendite ja õpikeskkonna abil aidata kaasa õpetajate töö kvaliteedi ja efektiivsuse kasvule, väärtustada pedagoogi ametit ning tõsta õpetajate motivatsiooni erinevate õppematerjalide ning meetodite kasutamiseks,“ märkis haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsioonibüroo juhataja Tarmu Kurm.

Hange on Kurmi sõnul plaanis välja kuulutada märtsikuu jooksul, kuid projekti täpne eelarve ei ole veel teada.

„Projekti raames tagatakse riigi poolt aastatel 2008-2010 kõigi vähemalt 0,5 normkoormusega töötavate üldhariduskoolide õpetajate varustamine sülearvutiga personaalseks kasutamiseks ning töötatakse välja süsteem sülearvutite uuendamiseks. Projekt on seotud uue õpikeskkonna ning õppevahendite standardi, pedagoogide metoodilise koolituse, uute õppematerjalide ja -keskkondade loomise ning kasutamisega,“ märkis Kurm.

Tema sõnul on Eestis 2008. aasta algul 12,6 tuhat vähemalt 0,5 normkoormusega töötavat õpetajat ning 2008. aastal on planeeritud riigi vahenditest varustada sülearvutitega minimaalselt 4000 õpetajat. „Kõik koolid saavad 2008. aastal vähemalt ühe sülearvuti ja lisaks arvuteid proportsionaalselt sihtgrupiks olevale õpetajate arvule. Koolid/õpetajad ise otsustavad, millistele õpetajatele esmajärjekorras arvutid personaalseks kasutamiseks anda,“ märkis Kurm.

Projekti viib vastavalt HTMiga sõlmitud lepingule ja riigipoolsele rahastamisele läbi Tiigrihüppe Sihtasutus, mis kutsub kokku ekspertgrupi sülearvutite tehnilise spetsifikatsiooni koostamiseks, ühtlasi koostab ekspertgrupp nõuded hangitavate sülearvutite teenindusele. „Hanke eesmärk on leida ja välja valida arvuteid müüvad firmad, kes suudavad pakkuda sülearvuteid, mis vastavad ekspertide poolt kehtestatud nõuetele konfiguratsiooni, toe ja eeldatava hinna osas. Hanke viib sihtasutus läbi koostöös riigi infosüsteemide arenduskeskuse hankespetsialistidega,“ lisas Kurm.

Tema sõnul sõlmib sihtasutus koolidega lepingud, mille alusel kõik koolid saavad kindla summa sülearvutite ostuks ja nimekirja hankega välja valitud firmadest. „Aluseks on vähemalt 0,5 normkoormusega õpetajate arv. Koolid, kes on kõik oma õpetajad juba sülearvutitega varustanud, võivad kasutada summat muu IKT (infotehnoloogia vahendite - toim.) hankimiseks. Juhul kui kool soovib osta kallimaid arvuteid või suuremal arvul programmiga ettenähtud summast, võib ta seda teha enda rahalisi vahendeid kasutades. Kõik koolid esitavad aasta lõpuks aruande tehtud kulutustest, sh õpetajate nimekirja, kelle kasutuses sülearvutid on. Õpetajatel on võimalik tema kasutuses olev sülearvuti endale jääkväärtusega kolme aasta möödudes välja osta,“ lisas Kurm.

Otsuse, millised õpetajad saavad sülearvuti esmajärjekorras, teeb Kurmi sõnul kooli juhtkond.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
24. May 2008, 12:32
Otsi:

Ava täpsem otsing