Eurorahade liikumine ebaselge

Peamise põhjusena toovad ametnikud välja ebaselge ja püsimatu olukorra majandusstruktuuris. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsleri Eero Pärgmäe sõnul mõjutab rahade kasutamist perioodil 2007-2013 eelkõige majanduskeskkond. "Veel pole vastu võetud otsust, kuidas ettenähtud summat kasutada. Küll aga oleme kindlad, et Euroopa Liidu eelarveperioodil aastatel 2004-2006 Eesti teedeprojektidele eraldatud vahendid kasutatakse ära täielikult," räägib Pärgmäe. Maanteeameti avalike suhete osakonna peaspetsialist Tiina Reismann kinnitas nädala eest, et arutelu alles käib ning ministeeriumi tasemel otsused välisabi objektide osas tehakse maikuu jooksul.

Kuna teehoiukava on menetlemisel, ei anna maanteeamet ka kindlat infot selle kohta, missuguste teelõikude ehitamine või korrastamine edasi lükkub. "Teehoiukava aastateks 2007-2011 esitati valitsusele 2007. aasta oktoobris, kuid ei ole seni kinnitatud," ütleb Reismann.

Maanteeameti europrogrammide osakonna juhataja Urmas Konsap ei täpsusta, mis hakkab toimuma näiteks Tallinn-Tartu maanteel. Ebaselged on veel nii ajagraafik kui ka maksumused. Olulisematest objektidest oskab Konsap rääkida vaid äsja lõppenud konkursi kohta: "Suurprojektidest lõppes just Mäo möödasõidu projekteerimis-ehitushange, mille võitsid Eesti Ehitus, AS Aspi ja EA Reng. Lepingu sõlmisime eile, tööprojekti koostamine algab 1. juunil ja ehitus toimub augustis-septembris Mäo möödasõidul."

Eurotoetustega rahastatav projekt on Kukruse-Jõhvi teelõigu ehitus. Hange sellele teelõigule kuulutati välja 30. aprillil. Konkurss kestab 2. juulini ning ehitusega on plaanis alustada oktoobris. Nii algavad suurobjektidel reaalsed ehitustööd eeldavalt suve teisel poolel. Eero Pärgmäe sõnul toetab Ühtekuuluvusfond Kukruse-Jõhvi teelõigu ehitust 189,1 miljoni krooniga. Lisaks on selle aasta Ühtekuuluvusfondi vahenditest ette nähtud toetused veel Vaida-Aruvalla teetööde lõpetamiseks ja erinevate projektide ettevalmistamiseks. Urmas Konsapile teadaolevalt on selleks eurotoetustest määratud 254,3 miljonit krooni.

"Eelmisel aastal kasutati Euroopa Liidu vahendeid Puurmani liiklussõlme uuendamiseks ja silla ehitamiseks ning sel aastal valmiva Vaida-Aruvalla teelõigu ehitustöödeks. Lõpetati ka Tõlliste silla ehitustööd Valgamaal ning kasutati vahendeid uute projektide ettevalmistamiseks. Ühtekuuluvusfondist määrati vahendeid summas 387,2 miljonit krooni," kinnitab Urmas Konsap. Puurmani liiklussõlme uuendused ja Vaida-Aruvalla teelõigutööde kogumaksumus oli Pärgmäe andmetel 702 miljonit krooni, Euroopa Liidu vahenditest saadi umbes pool vajaminevast rahast. "Rekonstrueeritud on Jõhvi-Tartu-Valga maantee kogumaksumusega 536,36 miljonit krooni, millest 82% tuli Ühtekuuluvusfondist," räägib Pärgmäe teostatud teedeprojektidest ja nende maksumusest.

Rääkides hankekonkurssidest ehitusfirmadele, tunnistab Urmas Konsap, et konkurents on varasema ajaga võrreldes tuntavalt tihenenud. Nii suurtel kui väiksematel hangetel osaleb kaks korda enam firmasid kui eelmistel aastatel. Näiteks osales Mäo möödasõidu ehitushankes kaheksa firmat.

Hetkel kuum