Intellektuaalse omandi kaitsel aina suurem tähtsus

03. veebruar 2009, 21:01

Intellektuaalne omand on õigused inimese
loometöö tulemusele. Näiteks ettekanne konverentsil, artiklid ajalehes,
muusikateosed, joonistused, fotograafiateosed, arvamused ja retsensioonid on
teosed, mis on kaitstavad autoriõigusega. Ettevõtte ärisaladus ja ettevõttele
kuuluv kaubamärk on samuti kaitstavad.

Ettevõtja jaoks on oluline pöörata tähelepanu kahele aspektile intellektuaalse omandi kaitsmisel – esiteks tehes koostööd partneritega ja teiseks suhetes oma töötajatega. Kui ettevõte tellib näiteks tarkvaraga seotud töö IT firmalt, tuleb pöörata tähelepanu töö tulemuse kuuluvusele – kellele millised õigused jäävad peale töö valmimist ja üleandmist tellijale. Töötajatega oleks aga soovitav töö- või muus lepingus reguleerida nii autoriõiguse kui tööstusomandi alased küsimused. Ajaloolisest seisukohast vaadatuna on autoriõigus pea 300 aastane. Alates eelmisest sajandist hakati enam pöörama tähelepanu ka tööstusomandile ja selle kaitsele. Positiivne külg efektiivsema intellektuaalse omandi kaitsel on innovaatiliste ideede autorite võimaliku kasu suurenemine, mis motiveerib neid looma aina uusi tooteid ja lahendusi. Lisaks on innovatsiooni abil võimalik muuta ettevõtet ennast ja ka üldisemalt majandust konkurentsivõimelisemaks. Seega on intellektuaalse kaitse olemasolu majandusliku arengu seisukohast väga oluline.

Teadlikkus intellektuaalsest omandist on meie ühiskonnas aja jooksul kasvanud. Paraku ei saa öelda, et ettevõtjad oleks endale selle tähtust täielikult teadvustanud. Intellektuaalset omandit saab turustada ja seega teha intellektuaalsest omandist ettevõttele olulise tuluallika, kuid kui selle kaitsele tähelepanu ei pöörata, võib suurte investeeringute tulemusena loodud „tuluallikas“ muutuda üsna vähe tulutoovaks.

Ka ettevõtte töötajad on autorid
On oluline meeles pidada üldist põhimõtet, et teose kasutamist teiste isikute poolt ei lubata teisiti kui autori poolt oma varaliste õiguste üleandmise korral või autori poolt antud loa alusel.
Autoriõiguse seadus näeb ette aga erandi tööandja korral – autori varalised õigused oma otseste tööülesannete täitmise korras loodud teosele lähevad üle tööandjale, kuid seda vaid juhul, kui teos on loodud otseste tööülesannete täitmise korras. Tööandjale lähevad üle vaid varalised õigused, mis on seotud teose kasutamisega tööülesannetega ettenähtud eesmärgil ja piirides (näiteks õigused teose reprodutseerimisele, levitamisele, tõlkimisele, avalikule edastamisele) või kõik varalised õigused, kui see on töölepingus või muus kokkuleppes sõnaselgelt ette nähtud. Autori isiklike õiguste osas tuleb kindlasti eraldi kokku leppida, sest need ei lähe tööandjale automaatselt (seaduse alusel) üle.
Teema on oluline ettevõtetes, kus tegeldakse otseselt töötaja loodud teoste müügiga, kuid ka kõigil muudel tegevusaladel tegutsevate ettevõtete puhul. Töötajate ehk autorite teadlikkus neile kuuluvate õiguste osas kasvab üsna aktiivselt. Lisaks eelnimetatule on oluline ka ärisaladuse ja konfidentsiaalse teabe regulatsioon ettevõtja ja töötaja vahelistes suhetes. Seda tasub kindlasti silmas pidada uute töölepingute sõlmimisel ja ka vanade ülevaatamisel.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
03. February 2009, 21:01
Otsi:

Ava täpsem otsing