Väino Sarnet • 1. detsember 2009 kell 21:00

Eesti pärast eurot, vallatult

Sokratesest inspireeritud retsensioon kokkusaamisele "Eesti pärast eurot" (TTÜ, 25.11.2009).

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimehe Toomas Lumani hinnangul ei ole ülemaailmne majanduskriis sugugi kõige hullem asi, selleks on hoopis kohalik rumalus. "Minu meelest on kõige efektiivsem riigivalitsemise vorm valgustatud diktatuur, aga siin on mitu aga - kust sa selle diktaatori saad, endal on ka parasjagu muud tegemist, peale selle kipub see valgus diktaatoril silmist kaduma niipea, kui juhtkangid kätte saab," sõnas konverentsi moderaatori poolt humoristina tutvustatud Luman.

Mina: Platon jõudis pikkade eksirännakute järel arusaamisele, et mitte demokraatia ega valgustatud diktatuur ei ole vastus avalike ja grupihuvide dilemmale, vaid hea (põhi)seadus, mis piirab poliitikute võimalusi sigadusi korraldada.

Ajakirja The Economist toimetaja Edward Lucase hinnangul ei tähenda suhete paranemine Venemaaga automaatselt õitsengu saabumist. "Suhete parandamine Venemaaga ei ole mingi võlurohi," ütles Lucas, kelle sõnul ei ole need Ida-Euroopa riigid, kes on säilitanud Venemaaga head suhted, näiteks Bulgaaria, sellest rikastunud.

Mina: See võrdlus Bulgaariaga on tõene, kuid eksitav. Bulgaaria tegi palju muid vigu, kui valik USA-Vene orientatsiooni vahel. Parim, mis Eesti saaks teha, on mitte valida liiga kontrastselt pooli, vaid mängida vahendaja rolli.

Majandusteadlase Urmas Varblase sõnul on praegu probleemiks, et Eestist läheb väga palju raha välja.

Mina: Sorry. Kui Eesti ei ole atraktiivne koht investeerimiseks, siis liigub vaba, siin teenitud raha siit välja ja vastupidi. Ainus lahendus on majanduskeskkonna atraktiivsemaks muutmine.

Vandeadvokaat Jüri Raidla peab väga oluliseks peaministri rolli tugevdamist riigi arendustöö ja strateegilise juhtimise korraldamisel. Praegu on peaministril pigem valitsuse istungite juhataja roll, riik on aga killustunud ühendamata ja isepäisteks vürsti- ja vasallriikideks.

Mina: Nõustun, kuid Platoni öeldud piiranguga. Põhilised üksikisiku ja ettevõtte õigused peavad olema (põhi)seaduses ja peaministrile ei või anda võimalust muutuda türanniks ja seega uue riski allikaks.

Minister Jaak Aaviksoo märkis oma esinemises, et kõige tõsisemad probleemid on seotud strateegilise juhtimisega - ei erakonnad ega valitsus suuda strateegilisi arengukavu koostada: "Kes ei usu, lugegu enda või oponentide programme."

Mina: Strateegilise planeerimise väärtus on eelkõige selles, et see on juhtide peades, mitte bürokraatlikes dokumentides.

President Ilvese hinnangul tuleb Eestil keskenduda edaspidi pikaajalistele eesmärkidele, kuivõrd neid ei ole võimalik lahendada projektipõhiselt. Selleks tuleb riigipea hinnangul luua riigis eeldused pikaajalise poliitika elluviimiseks, mille käigus saame ühiselt oluliselt parandada Eesti elukvaliteeti, muuta Eesti atraktiivsemaks elukeskkonnaks nii omaenda inimestele kui ka headele spetsialistidele mujalt maailmast.

Mina: Veidi nagu bla-bla-bla hõngu, aga põhimõtteliselt õigus. Kuid see pikaajaline plaan peaks eelkõige olema kokku võetav lausesse - hoida silmad lahti kõigi võimaluste kasutamiseks ja ohtudest hoidumiseks.

Hetkel kuum