Silvia Kruusmaa • 28. oktoober 2010 kell 6:33

Euroopa elustab juubeli eel ühisturgu

Euroopa Komisjoni värske Ühtse Turu Akt peaks aastaks 2012 kõrvaldama suuremad tõkked Euroopa ühisturu sujuvamalt toimimiselt.

Nii lähevad muutmisele erinevad käibemaksusüsteemid ja ettevõtlusmaksud üle Euroopa Liidu, uuendada on plaanis Euroopa patendi- ja kaubamärgi taotlemise süsteemi ning kaotada piiriülesed takistused e-kaubandusele.

Siseturu volinik Michel Barnier ütles Brüsselis Ühtse Turu Akti esitledes, et ühisturg ei tööta nii hästi, kui võiks. "Ta peab pakkuma enamat. Kodanikud ja ettevõtted, suured ja väikesed, peavad leidma oma huvi ühtse turu vastu. Selleks on reaalne vajadus: Euroopa ei saa jätta seda potentsiaali kasutamata," rääkis ta.

Vaja ühtset patentiBarnier lisas ajalehele The Guardian akti kommenteerides, et teda rabab näiteks ühtse Euroopa Liidu patendi puudumine. "Patendi taotlemine kõigi 27 liikmesriigi jaoks on vähemalt 15 korda kallim kui patendikaitse omandamine USAs," märkis ta.

Siseturu volinik tõdes, et üleskutse põhjalikult üle vaadata maksusüsteemid võib esile kutsuda mõne Euroopa valitsuse vastuseisu, kes näevad selles katset ühtlustada maksupoliitikat.

Kuid eesmärk on teha elu lihtsamaks keskmise ja väikese suurusega ettevõtetel, mis moodustavad 99 protsenti Euroopa firmadest - keda praegu karistatakse piiriüleste äride puhul vastuoluliste maksurežiimidega. "Käibemaksusüsteem on nagu Šveitsi juust, täis auke," ütles Barnier ajalehele The Guardian.

50 tegevussuundaÜhtse Turu Aktis on kirjas 50 tegevust konkurentsivõimelise sotsiaalturumajanduse ja jätkusuutliku majanduskasvu tekitamiseks euroliidus. Tegevused tuleb ellu viia 2012. aasta lõpuks, mil täitub 20 aastat ühisturu loomisest.

Ühtse Turu Akt lihtsustab reegleid

Kapital väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (KVE):

Plaanis on vähendada KVEde kulusid, lihtsustades raamatupidamisreegleid ja parandades ligipääsu riigihangetele. Komisjon plaanib sisse viia ühtse maksubaasi piiriüleselt tegutsevatele firmadele.Sotsiaalne ettevõtlus ja pikaajalised investeeringud:Et arendada piiriüleseid tegevusi, plaanib komisjon kehtestada Euroopa statuudid sotsiaalse suunitlusega organisatsioonidele. Komisjon julgustab ka tegema pikaajalisemaid investeeringuid, muu hulgas eetilisi investeeringuid.Online-kaubandus:Komisjon soovib kaotada piirangud internetikaubanduselt ja takistada piraatkaubandust. Muusikat võiks müüa ühelt kindlalt autoriseerimist nõudvalt internetiplatvormilt, mis aitaks saada oma töö eest ka väärilist tasu.Professionaalne ID-kaart:Euroopas on erinevalt reguleeritud 4600 ametit. Komisjon usub, et aitaks ka professionaalse ID-kaardi sisseviimine.

Hetkel kuum