Tuleval aastal maksukoormus tõuseb

Maksukoormus võib nelja aasta pärast küll alaneda, kuid enne see siiski tõuseb. Uus tulumaksu eelarvestrateegia tähendab füüsilisest isikust maksumaksjale, et alates 2015. aastast võib maksukoormus küll langeda, kuid enne seda toimub aktiivselt mahaarvamisi kasutavate maksumaksjate suhtes siiski mõningane maksukoormuse tõus. Teiste sõnadega peavad 3196eurose mahaarvatava kuluga arvestanud isikud arvestama, et nende kulutustele lisandub peagi tulumaks juba 1920eurose piiri ületamisel. Mahaarvamiste muudatust põhjendatakse lihtsa ja ühetaolise maksusüsteemiga ning põhimõttega, et sotsiaalvajadusi rahastatakse kogutud maksudest, mitte maksude kogumatajätmisest.

Rahandusministeeriumi pressiteade ega seaduse eelnõu seletuskiri antud põhjendusi pikemalt ei ava. Seetõttu jääb praegu vastuseta küsimus, et mis täpselt oli vanas seaduses kulude mahaarvamise osas keeruline ja ebavõrdne ning mis on tulevikus lihtsam ja ühetaolisem. Tulumaksu mahaarvamise praegune kogusumma (3196 EUR) on sama lihtne ja arusaadav kui uus (1920 EUR) ja mõlemad on väljendatud numbriliselt. Teiseks ei pruugi igas olukorras olla ainuõige põhimõte tegelda sotsiaalvajaduste rahuldamisega maksude kogumise ning sellele järgneva riigipoolse jagamise kaudu. Inimväärikuse kaitsmise põhimõttest tulenevalt ei saa alati eelistatum variant olla see, et võtta maksumaksjalt raha ära ja siis saata riigi juurde kas iseendale või endale meelepärasele MTÜle toetust küsima.

Hetkel kuum