Anne Oja • 7. oktoober 2011 kell 8:28

Tööandjad tahavad Eesti Panga juhiks Sutti

Tööandjate keskliit tahab näha Eesti Panga presidendina Andres Sutti.

Eesti Panga presidendi kandidaat Andres Sutt kohtus tööandjate keskliidu juhtide Enn Veskimägi ja Tarmo Kriisiga, et tutvustada ettevõtjatele enda eesmärke presidendina ja kavandatavat koostööd ettevõtjatega.

„Pean oluliseks, et Eesti Pank teeks oma eesmärkide saavutamiseks koostööd kõigi olulisemate sotsiaalpartneritega,“ ütles Sutt. „Väärtustan kõrgelt senist koostööd tööandjate keskliiduga ja soovin, et ettevõtlusorganisatsioonide ja keskpanga vahel toimuks igakülgne infovahetus Eesti majanduse arengu jaoks olulistes küsimustes.“

„Andres Sutt on läbi aastate olnud sage esineja tööandjate keskliidu traditsioonilisel majanduskonverentsil „Tuulelohe lend“. Mitmetel kordadel on ta osalenud keskliidu volikogu istungitel, et jagada ettevõtjatele oma vaateid majanduse arengu kohta,“ ütles tööandjate keskliidu volikogu esimees Enn Veskimägi. „Kandidaat on sellega tõestanud, et soovib tõepoolest kaasa aidata dialoogile ettevõtjatega ja on Eesti Panga presidendina ettevõtjatele hea valik.“

Keskliidu tegevjuhi Tarmo Kriisi ettepanekul tuleks kindlasti suurendada Eesti Panga aruandluskohustust riigikogu ees. „Lisaks iga-aastasele tegevusaruandele võiks Eesti Panga presidendi kohustuseks olla hinnangu andmine riigi iga-aastasele eelarvestrateegiale ja majanduse arengule. Presidendi vastav ettekanne võiks olla esitatud riigieelarve esimesel lugemisel Riigikogus,“ täpsustas Kriis.

Tööandjate keskliit esindab 1500 Eesti tööandja huve suhetes seadusandliku võimu, täitevvõimu ja ametiühingutega.

Hetkel kuum