Kalev Lillo • 16. oktoober 2011 kell 21:00

Maksuvabastus toetab töötajate koolitamist

Uuest aastast ei kuulu tööülesannetega otseselt seotud tasemekoolitus enam erisoodustuse alla. Muudatuse eesmärk on maksukoormuse vähendamine, langetades tööjõu makse kõrge tootlikkusega töökohtade tekkeks.

Koolitus kui investeering. Tööandjapoolset tasemekoolituse kulude katmist tuleb vaadelda tavapärase investeeringuna, mille eesmärk on eelduste loomine tööandja edukaks toimimiseks tulevikus. Sellise kulutuse tegemisel on õigustatud eeldada töötaja hilisemat panust (nt 3 aastat) investeeritu tagasiteenimiseks. Piltlikult öeldes, kui firma ekspordib oma toodangut Rootsi ja firmajuht saadab müügijuhi rootsi keele kursustele, on see koolitus maksuvaba. Seoseid inimese tööga loomulikult jälgitakse ja hobikoolitustele maksuvabastus ei laiene.

Tasemekoolituselt ei maksta erisoodustusmaksu juhul, kui tegemist on töö- või teenistussuhtega ning juriidilise isiku juhatuse liikme, välismaa äriühingu filiaali juhataja ja mitteresidendi muu püsiva tegevuskoha tegevjuhi ülesannetega ning tasemekoolituse sisu on selle suhtega tihedalt seotud. Muudel juhtudel tuleb maksta erisoodustumaksu. Riigi huvi on, et maksuvabastust kasutataks ikka juhul kui koolituse saaja edaspidi õpitut oma igapäevatöös kasutab ja sellega rahvamajanduse kasvule juurde annab.

Kui isikute suhe tulumaksuseaduse mõttes on tööandjaga ebakindlam ning eelduslikult lühiajalisem tavapärasest töö- ja teenistussuhtest, ei ole põhjust eeldada tööandja siirast soovi käsitleda nende isikute tasemekoolituse kulude katmist investeeringuna. Pigem võib eeldada, et selliste isikute tasemekoolituse kulude katmise näol oleks tegemist töötasu maksmisega kaasneva maksukohustuse vältimisega ning seeläbi ebaausa konkurentsi tekitamisega. See ei ole tasemekoolitusele maksuvabastust kehtestanud muudatuse eesmärgiga kooskõlas, mistõttu laieneb tasemekoolituse kulude katmist puudutav välistus muudatuse kohaselt vaid töö- ja teenistussuhetele. Tasemekoolituse kulude katmine ei või ka nendes suhetes asendada tavapärast töötasu.

Korralik sääst. Maksuvabastus kergendab prognoosi kohaselt ettevõtjate maksukoormust ca 5 miljoni euro võrra aastas. Arvesse on võetud nii kaudseid kui ka otseseid mõjusid.

Hetkel kuum