Ago Vilu • 13. november 2011 kell 21:00

Muudatused juhendites mõjutavad firmade kasumeid

Hiljuti avaldas Raamatupidamise Toimkond oma veebilehel kommenteerimiseks uute Raamatupidamise Toimkonna juhendite (RTJ) eelnõud. Uued juhendid on kavas vastu võtta aasta lõpuks ning plaanide kohaselt jõustuksid need alates 2012. aastast.

Millised on olulisemad muudatused? Üheks läbivaks muudatuseks on, et uued juhendid nõuavad õiglase väärtuse kasutamist ainult juhul, kui selle hindamine on lihtsasti tehtav - näiteks, kui vastavatele varadele eksisteerib aktiivne turg. Juhul, kui õiglase väärtuse hindamine on keeruline ja nõuab hindamismudelite rakendamist, võib enamasti läbi ajada soetusmaksumusega. See mõjutab näiteks kinnisvarainvesteeringute, finantsinvesteeringute ja bioloogilise vara hindamist.

Uute juhendite järgi tuleb firmaväärtust taas amortiseerima hakata (viimastel aastatel tuli selle asemel igal bilansipäeval teha väärtuse test veendumaks, et pole vajadust firmaväärtuse allahindluseks). Laenuintresside ja arenguväljaminekute kapitaliseerimine lõpetatakse. Muutub sihtfinantseerimise kajastamine. Sidus- ja tütarettevõtte kajastamisel tohib valida mitme erineva arvestusmeetodi vahel. Lisaks väiksemad muudatused.

Miks on muudatus oluline ettevõtete juhtidele? Mitmed muudatused uutes juhendites mõjutavad ka ettevõtete kasumeid ja omakapitale.

Kuna uute juhendite üldine suund on lihtsuse poole, siis lihtsamad arvestusmeetodid (näiteks soetusmaksumus õiglase väärtuse asemel või firmaväärtuse amortiseerimine) kipuvad sageli omama negatiivset mõju kasumile ja omakapitalile. Sellega tuleks arvestada näiteks uue aasta eelarvet koostades.

Uued juhendid pakuvad ka mitmeid valikuvõimalusi, mis omakorda hakkavad tulevikus finantsnäitajaid mõjutama. Oleks mõistlik, kui ettevõtte juht osaleks nende valikute tegemise juures ning ei jätaks kasumit ja omakapitali mõjutavaid otsuseid puhtalt raamatupidaja hooleks.

Huvitatud osapooltel on võimalik eelnõudega tutvuda ja kommenteerida. Ainult juhendite kasutajate abiga on võimalik koostada sellised juhendid, mis võimalikult paljusid ettevõtteid rahuldavad.

Hetkel kuum