Kaisa Gabral • 15. mai 2012 kell 16:11

ELi rahandusministrid tugevdavad pankade kapitalinõudeid

Euroopa Liidu rahandusministrite tänasel kohtumisel Brüsselis saavutati kokkuleppe tähtsaimas küsimuses, pankade kapitalinõuete tugevdamise määruse ning direktiivi eelnõudes, teatas rahandusministeerium.

Eelnõud annavad liikmesriikidele võimaluse kehtestada pangandussektori usaldusväärsuse suurendamiseks kõrgemad kapitalinõudeid, kui on näha tõsist ohtu liikmesriigi või ELi finantsstabiilsusele. Kokkulepitu põhjal alustatakse läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga.

Eilsel euroala rahandusministrite kohtumisel tutvustas Euroopa Komisjon kevadist majandusprognoosi, mille järgi hakkab euroala majandus aasta lõpupoole tugevnema.  Inflatsioon püsib 2012. aastal üle kahe protsendi.

Komisjoni hinnangul on endiselt oluline struktuurne eelarve parandamine konsolideerimismeetmete ja jätkusuutliku majanduskasvu soodustamise kaudu. Rahandusminister Jürgen Ligi rõhutas eurogrupi kohtumisel samuti nende meetmete vajalikkust. „Kasvu soodustamiseks on ainuõige püsida kasinusmeetmete ja struktuurireformide elluviimise teel. Tuleb hoiduda eelarvemeetmete suunamisest majanduskasvuks, vaid rakendada neid struktuurireformide elluviimiseks – see on majanduskasvu alus,“ ütles Ligi.

Arutluse all oli ka Kreeka poliitiline olukord. Kreekalt oodatakse uue valitsuse moodustamist, mis peab tagama ka võetud kohustuste täitmise. Kreeka euroalast lahkumisest ei ole juttu, kuid abi saamiseks on vajalik laenuprogrammi järjekindel ja tingimusteta rakendamine.  Hispaania  teavitas eurogruppi oma riigieelarve konsolideerimise strateegiast, milles on olulisel kohal sotsiaalsed reformid, panganduse reformimine, suurem kontroll regioonide eelarvete üle. Iiri ja Portugali laenuprogrammide täitmine on kulgenud edukalt.

Tänasel ELi rahandusministrite kohtumisel kiitis nõukogu heaks veel elanikkonna vananemise mõju ülevaate järeldused. Eluea kasv ja elanikkonna vananemine tõstavad pensionide ja tervishoiusüsteemide kestlikkuse tähtsust, samuti on olulised reformid tööturul ning kõrge tööhõive.

Rahandusministrid kinnitasid ka kliimamuutuste rahastamise järeldused. Lisaks tutvustas Euroopa Komisjon 2013. aasta eelarve eelnõud. Komisjoni eelnõus on rahastamismeetmed majanduskasvu ja tööhõive edendamiseks, mis on kooskõlas Euroopa 2020 strateegiaga.

ELi rahandusministrite kohtumise raames toimunud Euroopa Investeerimispanga (EIB) aastakoosolekul kinnitati panga 2011. aasta aruanded. Räägiti ka EIB olulisest rollist ELi majanduskasvu edendajana, mida tuleb jätkata ja suurendada. Senisest enam peetakse vajalikuks kaasata EIB finantseerimisele erasektorit, samuti ELi eelarve senikasutamata vahendeid. Rõhutati ka projektivõlakirjade pilootprojekti olulisust ja vahetati mõtteid EIB kapitali suuruse üle. Kui ELi soov on panga tegevust laiendada, on panga presidendi sõnul vajalik kapitali suurendamine, pank peab ühtlasi tagama range riskijuhtimispoliitika ning säilitama AAA reitingu.

Hetkel kuum