Katre Pilvinski • 1. august 2012 kell 6:52

Demokraadid tahavad ESMi osas rahvahääletust

Riigikogu demokraatide ühendus pöördus kõigi fraktsioonide poole ettepanekuga algatada ESM-i küsimuses rahvahääletus, kuna see piirab Eesti finantsiseseisvust ja kaudselt rahva otsustusõigust.

 „Oleme veendunud, et Eesti iseotsustusõiguse loovutamine nõuab rahva mandaati. Rahvahääletusele tuleb panna küsimus, kas me oleme nõus loovutama teatud osa oma finantsiseseisvusest Euroopale,“ selgitas Riigikogu demokraatide esimees Rainer Vakra pressiteate vahendusel.

"Riigikogu finantspädevust, demokraatliku õigusriigi põhimõtet ja Eesti suveräänsust piirav Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu artikkel nõuab rahva otsust,“ lisas ta.

„ESM-i ratifitseerimisega loobume ühehäälsuse põhimõttest ja konsensuslikest otsustest, mis on siiani olnud Euroopa Liidu alustalaks. Sisuliselt tähendab see seda, et Riigikogu otsusest ei sõltu ESM-i aruteludes enam midagi,“ sõnas Vakra.

„Kuigi Riigikohtu hinnangul ei ole ESM-i alusleping põhiseadusega vastuolus, tuleb arvestada, et otsus sündis napi häälteenamusega. Üheksa kohtunikku kümnest olid asutamislepingu vaidlustatud sätte põhiseaduspäraseks tunnistamise vastu. Nad kirjutasid eriarvamustes, et Riigikohus oleks pidanud otsuses rõhutama, et enne ESM-i ratifitseerimist peab küsima luba rahvalt ja Riigikogu peaks selleks panema põhiseaduse rahvahääletusele,“ märgivad Demokraadid fraktsioonidele edastatud pöördumises.

Demokraadid paluvad fraktsioonidel toetada rahvahääletuse algatamist. Fraktsioonide seisukohti oodatakse 7. augustiks.

 

 

Hetkel kuum