22. oktoober 2012 kell 21:00

Narva puugid

Narva poliitik-ärimehed on aastate jooksul kasutanud erinevaid skeeme linna vara arvel rikastumiseks, hiljutine riigikontrolli audit viitab veel ühele mõjuvõimu rahaks pööramise moodusele.

Riigikontrolli auditi kohaselt on Narvas aastate jooksul antud ettevõtjatele hulgaliselt hoonestusõigusi. Paraku on enamik 23 krundist siiani tühjad ja kokku kümnetesse miljonitesse eurodesse ulatuvad lubatud investeeringud tegemata, suuresti linnavõimu kummalise loiduse tõttu. Riigikontrolli hinnangul tekib linna järelevalve tegemata jätmisel risk, et hoonestusõiguse seadmise ja võõrandamise tehingutega teenitakse hoopis lepingupartnerite ärilisi eesmärke ning kahjustatakse olulisel määral avalikku huvi.

Terve rea hoonestusõiguste taga ongi olnud kohalikud mõjukad otsustajad. Vähemalt ühe, praeguseks endise volikogu liikme puhul on ka näha, et hoonestusõigused soetati lihtsa eesmärgiga nende edasimüügilt kiiresti raha teenida.

2005. aasta juulikuu alguses kuulutati Narva kohalikus lehes Gorod ja Äripäevas Narva munitsipaalmaadele välja hoonestusõiguse konkurss. Seitsmele kinnistule kuulutati avalik enampakkumine ja üheksale eelläbirääkimistega.

Täitmata lepingud. Mõned päevad enne seda registreeriti aga äriregistris osaühing IV Invest Development, mida on peetud tollase volikogu liikme ja Keskerakonna Narva piirkonna juhi Aleksandr Moissejevi kontrolli all olevaks. Ettevõte napsas konkursilt viis hoonestusõigust. Tegelikku konkurentsi pakkumiste vahel küll ei olnud, sest igale kinnistule oligi ainult üks soovija. IV Invest Developmenti äriplaanide kohaselt pidi ettevõte linna ehitama ridaelamu, kauplus-kohviku, rehvitöökoja, suvekohviku ja autoparklad. Tegelikult ei ehitanud ettevõte mitte midagi. Kolm hoonestusõigust müüs ettevõtte linnavõimu heakskiidul edasi ning teenis sellelt üle 50 000 euro tulu.

Teine mõjukas poliitik-ärimees, kes oma näpud 2005. aastal hoonestusõiguste taha ajas, oli volikogu liige Fjodor Ovsjannikov. Temaga seotud äriühingud said neli hoonestusõigust.

Aasta hiljem Keskerakonda astunud ja pikalt volikogu rahanduskomisjoni juhtinud Ovsjannikovi äriplaanide järgi pidid linna kerkima 9korruseline elamu, ehitusmaterjalide kauplus, logistikakeskus ja ärihoone. Paraku jäid needki plaanid kõigest õhulossideks.

Leebe linnavalitsus. Lepingute täitmata jätmine pole Narva poliitik-ärimeestele aga kaasa toonud mitte mingeid karistusi.

Hoonestusõigustega seotud dokumendid vaatab enne linnavalitsuses otsustamist läbi linnavalitsuse juurde moodustatud linnavara komisjon. Seejärel teeb linnavalitsus linnavara komisjoni soovitusliku otsuse alusel oma otsuse. Linnavara komisjoni esimees ja linnapea on aastaid olnud keskerakondlane Tarmo Tammiste.

Selle aasta alul riputas Ovsjannikov internetti mõne aasta tagused Austraalia ja Uus-Meremaa reisi fotod, millel ta poseerib koos Moissejevi, linnapea Tammiste, praeguse Keskerakonna Narva piirkonna juhi Andrus Tamme ja Narva Haigla juhi ning volikogu liikme Olev Sillandiga.

Arvatakse, et piltide ülesriputamise põhjus võib olla sõpruskonna vahel tekkinud pingetes.

Moissejevi täht ongi praeguseks Narvas kustumas, ta on saanud politseiametnikule pistise pakkumise eest kriminaalkaristuse ning seetõttu vangis istunud. Hoolimata Keskerakonna kohalike juhtide vastuseisust heideti ta ka parteist välja.

Endiselt nii volikogus, sihtasutuse Narva Haigla nõukogus kui ka linnavalitsuse moodustatud riigihanke konkursikomisjonis istuvat Ovsjannikovi süüdistab prokuratuur linna ehitushangete  jagamises ettevõtjate vahel, kes nõustusid selle eest talle varjatult maksma 10% Narva linnavalitsusega sõlmitud töövõtulepingute maksumustest.

Selle aasta jaanuarini istus Ovsjannikov pool aastat vahi all. Süüdistus on praeguseks kohtusse jõudnud.

Ehitusettevõtja Gennadi Fanfora suhtes jõustunud kohtuotsuse järgi omavat Ovsjannikov mõjuvõimu Narva linnavalitsuse ametiisikute ja Narva linnavolikogu liikmete üle ning suudab seetõttu nende otsuseid mõjutada.

Ebaseaduslik mõjuvõim linna ametiisikute üle seisneb võimaluses mõjutada ametnike karjääri, vabaneda vastumeelsetest ametnikest ja sundida sel moel ametnikke tegema endale meelepäraseid otsuseid.

Üks küsimus

Kas näete endal süüd  riigikontrolli auditis väljatoodud asjades?

Mihhail Stalnuhhin, riigikogu liige, Narva linnavolikogu esimees 2003–2011Mina ei näe endal mingit pattu, nagu ka linnavalitsusel, linnapeal ja praegusel volikogu esimehel. Linnal on ­õigus pikendada hoonestusõiguse ­lepingute täitmise ­tähtaegu, kui hoonestusõiguse omanikel tekivad majandusraskused. Kõik me teame, et tuli majanduskriis.Riigikontroll on auditi koostamisel suuresti lähtunud volikogu revisjonikomisjoni esimehe allkirjaga vastusest, mille tegelik koostaja on põhiline tunnistaja linnapeavastases kohtuasjas, linnavara- ja majandusameti jurist Mihhail Antonov.

Kommentaar

Trahvi ei küsitud

Airi Mikli, riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakonna peakontrolörKõik auditis käsitletud hoonestusõigused (ühe erandiga) olid seatud ammu enne majanduskriisi, aastal 2005 ja varem. Hoonestusõiguse seadmise lepingud nägid kõigepealt ette koostada detailplaneeringu projekt enamasti poole aasta jooksul. Kui seda kohustust ei täidetud, nägi volikogu kehtestatud kord ette kohustuse nõuda leppetrahvi, ilma võimaluseta selles järeleandmisi teha. Audit tuvastas, et linnavalitsus ei olnud ühegi tähtaegu ­eiranud hoonestaja käest leppetrahvi sisse nõudnud. Ma ei oska kommenteerida väidet, et riigikontroll lähtus auditi koostamisel revisjonikomisjoni esimehe vastusest. Koostasime kõigepealt ikka kontrolliaruande ja seejärel saatsime selle vastamiseks Narva.

Kommentaar 

Kindel seltskond

Tamara Luigas, Narva linnavara- ja majandusameti direktori ktLinnavaraga sahkerdamiste ja ehitushangete kindlale seltskonnale kättemängimise taga on ühed ja samad Narvas poliitiliselt mõjukad inimesed. Hoonestusõigustega hangeldamiste tagant paistavad Aleksandr Moissejevi, Fjodor Ovsjannikovi ja Andrei Dmitrijevi majandushuvid.Dmitrijeviga seotud Arendus-Invest omandas kokku kuus hoonestusõigust. Kahe hoonestusõiguse edasivõõrandamisega teenis hoonestuskohustused täitmata jätnud ettevõte üle 51 000 euro tulu.

Hetkel kuum