9. detsember 2012 kell 21:00

Minister nagu rikkis plaat

Laupäeval lähetusest naastes tuli keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannusel lennujaamas Äripäevale Autorollo teemal selgitusi anda, kuid minister kordas vaid üht – tal puudub seos ettevõtte ja selle juhtimisega. Äripäeva küsimused tuginesid suurel hulgal erinevatel dokumentidel, millest on kokkuvõte järgmisel paarisküljel.

Esimeses Äripäevale antud intervjuus, mis puudutas Autorollot, ütlesite, et Teil pole Autorolloga mingit pistmist. Miks Te ei rääkinud tõtt? Ma rääkisin tõtt. Täpselt nii ongi, nagu ma ütlesin. Mul ei ole Autorollo juhtimisega olnud mingit seost ega ole ka praegu.

Ilmunud on katked kirjavahetusest, milles olete Autorollo raamatupidajalt küsinud näiteks raamatupidamisega seotud dokumente. Te olete ju siiski olnud seotud ja tegutsenud seal, juhtinud ka. No ma olen sellele küsimusele ju juba vastuse andnud. See oli aeg, kui mu isa oli haiglas, isa oli mul täieõiguslik ettevõtte omanik ja juht. Isa palvel hoidsin ma teda jooksvalt ettevõtte toimimisega kursis, nii et need on isa palvel ja teadmisel saadetud kirjad.

Mõistan. Aga miks Te ikkagi kohe alguses ei öelnud, et Te osalesite ettevõtte asjade korraldamisel ja kutsusite sinna Siim Roode? Mul ei ole selle ettevõtte juhtimisega mingit seost.

Olete veel öelnud, et Te ei ole Siim Roodega eraldi Autorollo teemal suhelnud. Ometi kirjavahetus näitab, et olete olnud kirjavahetuses Autorollo teemal. Ma olen väitnud, et ma ei ole Siim Roodega Autorollo hagi teemal suhelnud, nii see on (novembri lõpus küsis Äripäeva ajakirjanik ministrilt, kas ta on seoses Autorolloga vestelnud Siim Roodega ja minister vastas “ei, eraldi mitte”, hagi seega küsimuses ega vastuses ei mainitud – toim).

2009. aastal on Autorollost võetud välja sularaha suurtes kogustes. Kas Te sellest olite teadlik? Veel kord, mul ei ole Autorollo ühegi tehinguga ega Autorollo juhtimisega mingit seost olnud ega ole ka praegu.

Kas Siim Roode Teid ei informeerinud, mida ta seal firmas toimetab, mis otsuseid teeb? Veel kord (hakkab naerma), mul ei ole Autorollo juhtimisega olnud mingit seost. See on tõsi ja nii on.

Kas Te olite teadlik suurematest otsustest, näiteks vara väljaviimisest? Ei, loomulikult mitte.

Olete Te mõelnud, kas peaksite tekkinud skandaaliga seoses võtma ka poliitilise vastutuse? Vaadake, veel kord, Te proovite inkrimineerida mulle asju, mis on seotud ettevõtte juhtimisega, mis aastatel 2008-2010 kuulus minu isale. Ma ei ole selle ettevõtte juhtimise ega ühegi otsusega, mis seal ettevõttes tehtud on, kuidagi seotud olnud.

Aga Siim Roode Te siiski sinna appi kutsusite, aitama oma isa? Veel kord, osaühing Autorollo, mis 2008–2010 kuulus minu isale, ei ole minuga mingit seost omanud. See on kõik, mis ma saan praegu öelda. Teie väljaande kaudu on mind ähvardatud 500 000eurose nõudega ja ilmselt te mõistate niinimetatud majanduslehena, et ma ei saa käimasolevat tsiviilhagi protsessi kommenteerida. Aga tõde on see, et mul ei ole selle ettevõttega seost.

Me analüüsisime Autorollo majandusaasta aruandeid. Sealt on näha, et vara on välja viidud. Kas Teie olite nendest otsustest teadlik? Ma arvan, et vastan nüüd umbes seitsmendat korda, et osaühingu Autorollo juhtimisega ei ole mul olnud mingit seost. Küll aga on mul alust arvata, et teie väljaanne on seotud nende tegelastega, kes mult alusetult raha välja nõuavad, ja seetõttu ma ei tahaks rohkem kommenteerida ka üksikuid detaile.

KredEx võis müüa Autorollo võla sajakordse allahindlusega

Riiklik sihtasutus KredEx müüs Eesti Ekspressi andmetel ligi 330 000 eurose nõude perekond Rosimannustega seotud veofirma Autorollo vastu 3500 euroga, KredEx numbrit ei kommenteeri, kuid teatas reedel, et et viib läbi siseauditi seoses kerkinud küsimustega keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannusega seotud firma Autorollo suhtes, millele antud kopsakat laenu KredEx käendas.Äripäev on korduvalt KredExi juhilt Andrus Treierilt küsinud, millise hinnaga müüs sihtasutus Autorollo vastu olnud nõude ning kes olid need viis inimest, kes 2008. aastal tegid Autorollo laenu käendamise otsuse. Viiest inimesest kaks olid nõustajad väljastpoolt Kred-Exit. Kummalegi küsimusele pole KredEx vastanud.“Võime kinnitada, et nõue müüdi, kuna KredEx pidas reaalse võimaliku tagasivõitmise tõenäosust madalaks ning sissenõudmisega seotud lisakulusid ebaproportsionaalselt suureks,” kommenteeris KredExi juht Andrus Treier eelmisel nädalal Äripäevale.Treier lisas, et kuna nõude ostmisest oli huvitatud ainult üks ettevõtte, ei olnud saadud hind mõistetavalt kõrge, kuid sõlmitud nõude loovutamise lepingu kohaselt ei ole KredExil õigust loovutustasu täpset suurust siiski avalikustada.“Lähtuvalt seadusandlusest ning krediidiasutustega sõlmitud lepingutest ei pea KredEx sõltumata konkreetse tehingu asjaoludest endiselt võimalikuks täpseid detaile avalikustada,” sõnas Treier. Ta selgitas, et finantsteenuseid, sealhulgas laenutagatisi pakub KredEx tasu eest selleks eraldatud kapitali baasil ning selleks jooksvaid riigieelarvelisi eraldisi ei tehta.“Tekkivad kahjud kaetakse sarnaselt kindlustustegevusele makstud tagatistasude arvelt. Seega lähtub KredEx tavapärasest ettevõtetele kehtivast loogikast, kus sisemine töökorraldus, üksikud tehingud ja dokumendid ei ole avalik informatsioon,” rääkis ta.Reedel saatis KredEx pressiteate, milles märkis, et viimastel nädalatel on ajakirjanduses kajastust leidnud transpordifirma Autorollo pankrotiga seonduv ning muu hulgas on tõstatatud mitmeid küsimusi seosesKredExi rolliga kogu protsessis. Seetõttu on oluline selgitada KredExi tegevust vastava käenduse andmisel ning hilisemal kahjude sissenõudmisel.“Kuigi detailse info avaldamine ei ole võimalik, saab võimalike kahtluste korral analoogselt kõigile teistele ettevõtetele tellida pädevatelt ja sõltumatutelt audiitoritelt erikontrolli, mis selgitab välja täpsed asjaolud ja kujundab selle põhjal oma seisukoha. Antud juhul viib analüüsi läbi KredExi siseaudiitor, kelleks on rahvusvaheline audiitorfirma Ernst & Young Baltic,” kirjutas KredEx pressiteates.

Äripäeva täiendavad küsimused

Ajendatult reedel väljastatud KredExi pressiteatest ja varasematest kommnetaaridest Autorollo laenu käenduse teemal, saatis Äripäev KredExile täiendavad küsimused. Neile pole KredEx veel jõudnud vastata.Küsisime KredExilt:

Äripäevale saadetud kommentaaris ütles KredExi juht Andrus Treier, et Autorollo nõude ostmisest oli huvitatud ainult üks ettevõte? Kuidas KredEx selle välja selgitas, et ainult üks firma on ostmisest huvitatud? Kas toimus kas või mingi konkurss? Mitmele ettevõttele konkreetset võlanõuet müügiks pakuti?Eilne (neljapäevane – toim) Eesti Ekspress kirjutas Autorollo praeguse pankrotitoimkonna juhi Ingmar Pärna sõnadele tuginedes, et kui toimusid Auto-rollo võlausaldajate koosolekud, siis ei olnud KredEx, vaatamata oma väga suurele nõudele, valmis maksma paari tuhande euro suurust summat kohtu deposiiti, et ajutine pankrotihaldur saaks tegutsema hakata.Pärna hinnangul oli KredExi käitumine “pehmelt öeldes ebatavaline” (Pärna tsitaat Eesti Ekspressist – toim) ja talle jäi mulje, et sellise käitumisega sooviti pankrotil lasta raugeda. Miks KredEx oli huvitatud Autorollo pankroti raugemisest? Kui ei olnud huvitatud, siis milliseid konkreetseid samme KredEx astus, et Autorollo pankrot ei raugeks?

 

Üks küsimus

Kas Keit Pentus-Rosimannus peaks valetamise tõttu tagasi astuma?

Aivar Sõerd, Reformierakond, riigikogu liigeEi peaks, ja olemasoleva info põhjal ei saa järeldada, et minister valetanud oleks. Ilmselt oli tegemist erakorralise olukorraga, kui juhatuse esimees, tema isa, haigestus ja tütar aitas hädavajalikke toiminguid teha. Ilmselt oli halbade asjaolude kokkulangemine.

Taavi Rõivas, Reformierakond, sotsiaalministri kandidaatNendest kirjadest, mida on lehes näha, midagi sellist küll välja ei tule, milles teda süüdistatakse. Ma tunnen Keitu isiklikult väga pikka aega ja tegemist on väga hea inimesega. Ja ma tunnen ka tema perekonda ja tean, et nad on äärmiselt soojad ja sümpaatsed inimesed. Ja mul on südamest kahju, et nendele inimestele, sellele erakordselt toredale perele nii palju haiget tehakse. Poliitikud on poliitikud, poliitikutel ikka tuleb aeg-ajalt ette, et neid kritiseeritakse, aga kellegi ründamine, ka poliitiku ründamine tema pere kaudu on minu meelest alatu ja seda ma julgen küll taunida võtta.

Valdo Randpere, Reformierakonna Tallinna piirkonna juhtNii palju kui mina olen kuulnud, ma ei julgeks öelda küll, et Keit valetab. Kas on seal mingi arusaamatus vahepeal või on tõesti see, et Keit on läinud isale appi, siis kui isal oli tervis halb, aga ma natuke respekteeriksin seda, et Eestis on olemas äriseadus, Eestis on reguleeritud ka, kuidas üks firma läheb pankrotti, ja selle pankroti puhul ei ole tavaliselt vastutavad teised pereliikmed või lapsed või väimehed, isegi kui nad on poliitikud. Vastutav on ikka see firma oma aktsiakapitaliga.

Hetkel kuum