Indrek Kald • 27. detsember 2012 kell 6:25

Valitsus jagab taas CO2 raha

Valitsus arutab tänasel istungil kasvuhoonegaaside (CO2) lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest tänavu laekunud vahendite kasutamist.

Eelnõu esitaja on rahandusminister Jürgen Ligi. See oli arutusel 20. detsembri valitsuse istungil, kus otsustati korraldust mitte vastu võtta ja arutada uuesti järgmisel valitsuse istungil.

Eelnõu kohaselt saab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium uue raudteeveeremi soetamise kaasrahastamiseks 623 684 eurot, Euroopa standardrööpmelaiusega liini Rail Baltica Eesti raudteelõiku käsitlevate uuringute kaasrahastamiseks 34 545 eurot ja projekti "Energiasäästu suurendamine avalikes hoonetes ning uute ehitusstandardite väljatöötamine" kaasrahastamiseks 360 eurot.

Keskkonnaministeerium saab rahvusvahelise kliimakoostöö lepete elluviimise kaasrahastamiseks 598 020 eurot.

Nimetatud summasid kasutatakse 2012. aastal tehtud kulude katteks ning neid summasid ületavad kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest 2012. aastal laekunud vahendid kuuluvad riigieelarve tuludesse.

Tulenevalt 2012. aasta riigieelarve seadusest kehtestatakse eelnõu kohaselt Euroopa Liidu sisesest kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest 2012. aastal laekunud vahendeid kasutavad ministeeriumid ja kasutatavate vahendite suurus.

Hetkel kuum