Ave Lepik • 11 märts 2013

Eelmise aasta majanduskasvu vedas ehitus

Eelmise aasta esimeses kolmes kvartalis panustas majanduskasvu kõige rohkem ehituse tegevusala.

Täna teatas statistikaamet, et sisemajanduse koguprodukt (SKP) kasvas 2012. aastal varasema aastaga võrreldes 3,2%. Täpsustatud andmetel kasvas Eesti SKP 2012. aasta IV kvartalis 2011. aasta sama kvartaliga võrreldes 3,7%. 2012. aastal oli SKP jooksevhindades 17,0 miljardit eurot.

Kolmes esimeses kvartalis SKPd enim turgutanud ehitusturg kasvas eelkõige hoonete remondi- ja rekonstrueerimistööde ning rajatiste ehituse arvelt, mis on seaitud saastekvootide müügist saadud summa eest tehtud valitsemissektori hoonete renoveerimistööga.

IV kvartalis tõusis majanduskasvu suurimaks mootoriks veonduse ja laonduse tegevusala, mida mõjutas kõige rohkem maismaaveonduse ja veetranspordi lisandväärtuste kasv.

 

Hetkel kuum