Rainer Saad • 11. aprill 2013 kell 10:20

Nordecon sõlmis 6,4 mln eurose lepingu

Nordecon ja AS Paide Vesi sõlmisid Paide reoveepuhasti remondilepingu.

Tööde käigus ehitatakse reoveepuhasti tehnohoone ja garaaž ning rajatakse puhastusprotsessi mahutid ja paakauto pesemisplats. Lisaks rajatakse isevoolset-, surve- ja sademeveekanalisatsiooni ning drenaažitorustikku kogupikkusega ligikaudu 2800 meetrit.

Tööde hind ilma ettenägematute tööde reservita (5%) on ligikaudu 6,42 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitus algab selle aasta mais ning lõpeb järgmise aasta juulis.

Hetkel kuum