Artikkel
 • Kuula
  Tähelepanu! Artikkel on enam kui 5 aastat vana ning kuulub väljaande digitaalsesse arhiivi. Väljaanne ei uuenda ega kaasajasta arhiveeritud sisu, mistõttu võib olla vajalik kaasaegsete allikatega tutvumine.

  Äripinna alakindlustus on suur risk

  Ülemiste keskuse hiljutises üleujutuses sai kahjustada ka Rimi toidupoe kaup. Poekett plaanib kahju sisse nõuda Ülemiste keskuselt. Foto: Rimi Eesti

  Levinuim viga ärikindlustuse tegemisel on läbimõtlematus, mis võib ettevõttele tähendada tarbetuid lisakulutusi.

  Hiljaaegu Ülemiste keskuses toimunud uputus põhjustas pahandust paljudele kauplustele. Kuigi mitu poodi nentis vahetult pärast uputust, et suuremat kahju õnnestus vältida ning tänu töötajate kiirele tegutsemisele likvideeriti ka veelombid poe põrandatelt, tekib kahju enamasti saamata jäänud tulu tõttu.
  Äripäev uuris kolmelt kindlustusfirmalt, mis on tüüpilised kindlustusvead, mida ettevõtted oma äripindu kindlustades teevad.
  If Kindlustuse ettevõtte varakindlustuse tootejuht Risto Sondla rõhutas, et äripinda ei tasu kindlustada üksnes seetõttu, et pank seda nõuab. “Kindlustamisel kõige tüüpilisem viga on see, et valitakse kindlustuskaitse analüüsimata, mis kaitset ettevõte vajab,” lausus ta.
  ERGO Kindlustuse varakindlustuse riskijuht Raul Paloots nentis, et oluline faktor kindlustuslepingu sõlmimisel on määrata õige kindlustusväärtus, et ei tekiks alakindlustust. Tema sõnul kindlustatakse ehitisi enamasti taastamisväärtuses. “Taastamisväärtus on summa, millega on täielikult hävinenud ehitis võimalik uuesti üles ehitada. Kliendil on oluline aru saada, kas kindlustatakse turuväärtuses või taastamisväärtuses,” selgitas ta.
  Laiapõhjaline kindlustus on kasulikum
  Sondla lisas, et ettevõtte seisukohalt on kasulik sõlmida laiapõhjaline kindlustuskaitse. Kui kindlustusmakse on ettevõttele liiga suur, saab seda madalamaks, valides kõrgema omavastutuse. “Omavastutus on see osa kahjust, mis lahutatakse maha hüvitisest ja jääb kindlustusvõtja enda kanda. Madal omavastutus ja lai kindlustuskaitse tingib suhteliselt kõrge kindlustusmakse,” selgitas ta ja lisas, et kõrgem omavastutus tingib omakorda madalama makse ja klient ei pea iga väiksema kahju korral suhtlema kindlustusseltsiga.
  Nagu iga teise lepingu sõlmimisega, pani Paloots ettevõtjatele südamele, et kindlasti ei tohi sõlmida lepingut uisapäisa ning tarvis on aru saada kindlustuslepingu juurde käivatest tingimustest. “Pigem tuleb rohkem küsida, kas või läbi näidete,” soovitas ta.

  Rimi: plaanime läbi rääkidaKatrin Bats, Rimi Eesti Food ASi pressiesindaja

  Saime Ülemiste keskuse uputuse tõttu ligi 4000 euro suuruse kahju ning plaanime selle hüvitamiseks Ülemiste keskusega läbi rääkima hakata. Kuigi meil on endal kehtiv kindlustusleping, plaanime konkreetse kulu pärast pöörduda Ülemiste keskuse poole.

  Ülemiste keskuse veeavarii kahju meile ei saa veel täies ulatuses mõõta, kuna kõik arved pole ettevõtteni jõudnud. Praegu on veel teadmata summad erakorraliste koristustööde, elektritööde, rikutud reklaammaterjalide asendamise ja muu selletaolise eest. Teada on vaid mahakantud kauba kulu, mille väärtus jääb 4000 euro piiresse. Kokku tuleb lüüa veel ka saamata jäänud tulu ligilähedane suurus.

  Peamiselt said kannatada puu- ja köögiviljad, valmistoit ning osa tööstuskaupa. Toidukraami olime sunnitud ära viskama, sest laest allasadanud vesi lõhkus toidu kohal mõned valgustid, mis toidu annetamiseks kõlbmatuks muutis.

  Aastate jooksul on üsna hästi selgeks saanud, milline kindlustus meile vajalik on, seni oleme sellistel juhtumitel saanud oma koostööpartneritega kenasti kaubale ehk kulud on saanud enamasti kaetud.

  Mida saab kindlustada?
  Pole liialdus öelda, et ettevõte saab oma vara kindlustada absoluutselt kõige vastu. Kuigi kindlustusfirmad soovitavad valida kogukindlustuse, mis hõlmab ükskõik missuguse ­ootamatu ja ettenägematu sündmuse vastu kindlustamist, ei ole see ettevõtete seas kõige populaarsem. 
  Palootsa sõnul valivad ettevõtted sagedamini tule-, torustiku lekke, murdvargus-, tormi-, vandalismi- ja üleujutuskindlustuse. Viimasena on nimekirjas kogukindlustus. 
  Kindlustusfirmad pakuvad ettevõtetele erinevaid kindlustustooteid: vara-, ärikatkestus- ja vastutuskindlustus. Sondla selgitas, et varakindlustuse alt kaetakse äripinnale endale ja seal olevale varale tekkiv kahju. Kaupluse puhul näiteks siseviimistlus, inventar ja kaup. “Kuigi poe puhul on suurim vara seal olev kaup, võib näiteks veeavarii korral siseviimistluse taastamine samuti väga kulukaks minna,” selgitas ta. 
  Ärikatkestuse kindlustus annab täiendava kindlustuskaitse juhtudeks, kus omanik ei teeni käivet, aga tasuda tuleb siiski püsikulud, laenud, liisingud, palgad ja teenimata jääb ka planeeritud ärikasum, selgitas Sondla. 
  “Oletame, et ettevõtja peab juuksurisalongi, mis õnnetul kombel uputuse ohvriks langeb. Seetõttu ei saa ettevõtja teha tööd kaks nädalat ning saamata jääb arvestatav tulu,” tõi Paloots näiteks. Ta lisas, et sellisel juhul võetakse kahjuhüvitise määramisel arvesse nii kahjujuhtumile eelnenud perioodi majandusnäitajaid, käibe kasvu või kahanemise trendi kui ka ettevõtte tegevuse sesoonsust. 

  Ärikindlustuslepingud

  Varakindlustus tagab kaitse ettevõtte enda varale tekkinud kahjude puhul.

  Vastutuskindlustus hüvitab ettevõtte tegevusega tekkivad kulud teistele isikutele.

  Ärikatkestuse kindlustus annab lisakindlustuskaitse juhtudeks, kus omanik ei teeni käivet, aga püsikulud tuleb siiski tasuda.

  Kogukindlustus hõlmab endas kindlustamist igasuguse ootamatu ja ettenägematu sündmuse vastu.

  Kui kahju tekitatakse teistele
  Kui varakindlustusleping tagab kaitse ettevõtte enda varale tekkinud kahjude puhul, siis vastutuskindlustus hüvitab kahjud, mis on tekitatud ettevõtte tegevusega teistele isikutele, näiteks klientidele, naabritele, rendi pinda kasutades hoone omanikule, selgitas If Kindlustuse vastutuskindlustuse tootejuht Aune Pärn. 
  “Enda vara väärtus on ettevõtte omanikule teada, kuid teiste ettevõtete vara väärtust üldjuhul ei teata ning seega võivad vastutusega seotud kahjud olla oodatust suuremad ning väiksema ettevõtte puhul võib see tähendada ka ettevõtte tegevuse lõppu,” märkis ta.
  “Oletame, et toitlustusettevõte rendib kaubanduskeskuses pinda. Kokal läheb pannil rasv põlema, suurest ehmatusest unustab ta ohutusnõuded ning üritab tuld kustuta veega, mis tekitab aga veel ulatuslikuma tulekahju. Tulekahju tulemusena saab kannatada teiste rentnike vara ning ka kaubanduskeskuse hoone,” tõi ta näite. Küllaltki sagedased on Pärna sõnul ka veekahjud, kus mõni torustiku osa on purunenud ja tekitanud kahju nii hoone omaniku kui ka rentnike varale.
  Kindlustus utiliseerib kõlbmatu kauba
  Sageli juhtub, et kaup on muutunud õnnetuse tagajärjel kasutuskõlbmatuks ning sel juhul hüvitab kindlustusfirma kindlustuse olemasolu korral kahju ning utiliseerib kauba. 
  ERGO Kindlustuse varakahjude käsitleja Tuuli Kalbergi sõnul juhul, kui kaup on hävinud, kuulub see reeglina utiliseerimisele. Hävinud kauba utiliseerimise viisis ja utiliseerimist tõendatavates dokumentides lepitakse kokku kahjukäsitlusprotsessi käigus.
  PZU varakindlustuse tootejuht Marek Ratnik lisas, et vastavalt võlaõigusseadusele ei tohi kindlustusvõtja saada kahju hüvitamisel kasu ehk toote kaubandusliku välimuse puudumisel ei ole õigust kindlustusvõtjal saada hüvitist ja seejärel realiseerida ka kahjustatud toode.
  Kui kaup on kahjustunud, kuid näiteks alandatud hinnaga realiseerimiskõlblik, lepivad pooled sageli kokku, et kaup jääb selle omanikule. Kahjuhüvitiseks on Kalbergi sõnul sel juhul rahaline vahe kauba maksumuses. “Tavapäraselt hüvitab kindlustusandja kauba omahinnas. Kui näiteks klient saab kahjustada saanud kaupa müüa omahinnast poole soodsamalt, siis kindlustus hüvitab omahinnast teise poole,” selgitas ta.
  Kui kaup on täies mahus hüvitatud ja jäi mingil põhjusel kindlustusvõtjale ning hiljem selgub, et tal on siiski võimalus see realiseerida, saab Kalbergi sõnul seda teha kokkuleppel hüvitist maksnud kindlustusandjaga. “Sel juhul lepivad pooled kokku hüvitise tagastamises. Nõusolekuta kauba realiseerimine pole lubatud, sest kauba omanik on selle eest juba hüvitist saanud,” selgitas ta.
  Vastavalt kindlustustingimustele on kindlustusandjal õigus hüvitatud vara üle võtta. Seda õigust ei kasuta kindlustusandja aga alati ja otsus langetatakse Kalbergi sõnul juhtumipõhiselt. Tasub meeles pidada, et tingimused võivad ka seltsiti erineda.
  Baltika: oluline on maine
  ASi Baltika juhatuse liikme Kati Kusmini sõnul on ettevõtte kaup nii poes kui ka laos kindlustatud ning kahjustuse korral saab seda realiseerida seni, kuni brändi maine kahju ei saa.
  Kusmin lausus, et ettevõte on kindlustanud nii kaupluste sisustuse kui ka müügiks oleva kauba. Lisaks kaupluses asuvale kaubale on kindlustatud veel kesklaos ja veosel olev kaup.
  Tegevus kindlustatud ja kahjustatud kauba puhul sõltub sellest, kui suur on kahjustuse aste. Kui kaup on realiseerimiskõlbulik ja tarbimisväärtus olemas, siis on võimalik kaup Kusmini sõnul realiseerida allahindlusega. “Kaup tuleks suunata outlet-poodi ja märgistada vastavalt,” ütles ta. Kauba sellisel kujul müümisel kompenseerib kindlustus omahinna ja müügitulu vahe, kuid mitte saamata jääva müügitulu.
  Kui toote kahjustus on suur ja seda pole võimalik realiseerida, võtab kindlustaja kauba endale ja kompenseerib kogu kauba hinna. Ka varguse puhul kompenseerib kindlustaja kogu kauba hinna, juhul muidugi, kui varastatud kauba väärtus on suurem omavastutusest. “Sellisel juhul peaks kindlustusjuhtumi aluseks olema vastav politseitoimik, mitte kaup,” märkis Kusmin.
  Küsimusele, kas klient võib loota soodushinnaga kauba soetamisele, kui toode on kahjustada saanud, vastas Kusmin, et klient võib sellele loota juhul, kui kaubal on säilinud tarbimisväärtus ning rikutud kaup ei kahjusta brändi kuvandit. “Hind kujuneb eksperdihinnangu alusel ja sõltub kokkuvõttes nii kauba kahjustuse-eelsest väärtusest kui ka kahjustuse astmest. Tootel peab olema märgitus kahjustatud kauba kohta,” rõhutas ta.
  Kui kaup on suures ulatuses kahjustada saanud ja selle väärtus on madalam müügikuludest, siis seda Kusmini sõnul enam müüki ei panda.
 • Hetkel kuum
Seotud lood

Portfellihaldus 20 aastat investeerimiskogemust

Olulisemad lood

Tarmo Ulla: leiutaks hoiupõrsa, mis alistab TikToki Kuidas võita noorte tähelepanu infouputuse ajastul?
Finantsteadmised on kõige kesisemad 18–29aastaste hulgas. Me peaksime välja mõtlema, kuidas viia rahatarkus just selle vanuserühmani, kirjutab arvamuskonkursi Edukas Eesti toetaja, Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.
Finantsteadmised on kõige kesisemad 18–29aastaste hulgas. Me peaksime välja mõtlema, kuidas viia rahatarkus just selle vanuserühmani, kirjutab arvamuskonkursi Edukas Eesti toetaja, Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla.
USA aktsiaturg tõusis tänavuse aasta tippu
USA peamine aktsiaindeks S&P 500 tegi reedel uue tänavuse tipu, tõustes 0,59% 4594,63 punktini.
USA peamine aktsiaindeks S&P 500 tegi reedel uue tänavuse tipu, tõustes 0,59% 4594,63 punktini.
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
VIDEO: kuidas karjääri tipus olles uuesti nullist alustada
Pärast profikarjääri lõppu on tipprattur Tanel Kangert keskendunud oma rattapoele. Aga kuidas aru saada, millal on õige aeg ühe tippkarjääriga otsad kokku tõmmata ja uueks eluks fookus paika saada?
Pärast profikarjääri lõppu on tipprattur Tanel Kangert keskendunud oma rattapoele. Aga kuidas aru saada, millal on õige aeg ühe tippkarjääriga otsad kokku tõmmata ja uueks eluks fookus paika saada?
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
VIDEO: kuidas karjääri tipus olles uuesti nullist alustada
Pärast profikarjääri lõppu on tipprattur Tanel Kangert keskendunud oma rattapoele. Aga kuidas aru saada, millal on õige aeg ühe tippkarjääriga otsad kokku tõmmata ja uueks eluks fookus paika saada?
Pärast profikarjääri lõppu on tipprattur Tanel Kangert keskendunud oma rattapoele. Aga kuidas aru saada, millal on õige aeg ühe tippkarjääriga otsad kokku tõmmata ja uueks eluks fookus paika saada?
Eesti kõige edukam firma lõikab kasu Infortari börsileminekust
Omanikfirma ehk Infortari börsileminek avab Eesti Gaasile mõningaid uksi, sõnas tänavu edukaimaks ettevõtteks tunnistatud Eesti Gaasi juht Margus Kaasik.
Omanikfirma ehk Infortari börsileminek avab Eesti Gaasile mõningaid uksi, sõnas tänavu edukaimaks ettevõtteks tunnistatud Eesti Gaasi juht Margus Kaasik.
Suurfirmade tippjuhid jätkusuutlikkusest: iPhone’i äraviskamine pole lahendus, pikaajaline strateegia on
IPhone’i prügikasti viskamine ja kartulikrõpsudest loobumine pole kliimaprobleemi pikaajaline lahendus, vaid ettevõtted peavad tegema iga toote ja teenuse puhul samm-sammult jätkusuutlikumaid otsuseid, rääkisid välismaiste firmade tippjuhid Tasakaalus majanduse foorumil “Elevant toas”.
IPhone’i prügikasti viskamine ja kartulikrõpsudest loobumine pole kliimaprobleemi pikaajaline lahendus, vaid ettevõtted peavad tegema iga toote ja teenuse puhul samm-sammult jätkusuutlikumaid otsuseid, rääkisid välismaiste firmade tippjuhid Tasakaalus majanduse foorumil “Elevant toas”.
Osta "katkine" aken: Tesla teeb kunagise fopaa rahaks
Tesla müüb 55 dollari eest Cybertrucki aknakleepsu, mis jätab mulje, nagu oleks neljarattalise aken katki, vahendab CNN.
Tesla müüb 55 dollari eest Cybertrucki aknakleepsu, mis jätab mulje, nagu oleks neljarattalise aken katki, vahendab CNN.
Oktoobris jätkus tööstustoodangu langus
Tänavu oktoobris kahanes tööstustoodang 12 ning tööstussektori käive 15,5 protsenti. Eksporditurgude langus oli kiirem siseturust.
Tänavu oktoobris kahanes tööstustoodang 12 ning tööstussektori käive 15,5 protsenti. Eksporditurgude langus oli kiirem siseturust.
Soome suurfirma asepresident: julgustan Eesti valitsust palju jõulisemalt tegutsema
Ma julgustaksin Eesti valitsust tegema palju kiiremini otsuseid, et siinsetel ettevõtetel oleks ligipääs roheenergiale, rääkis Pauligi kommunikatsiooni- ja jätkusuutlikkuse asepresident Kaisa Lipponen.
Ma julgustaksin Eesti valitsust tegema palju kiiremini otsuseid, et siinsetel ettevõtetel oleks ligipääs roheenergiale, rääkis Pauligi kommunikatsiooni- ja jätkusuutlikkuse asepresident Kaisa Lipponen.

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.