Äripäev • 29. september 2015 kell 6:46

Riigi toel renoveeritakse väikeasulate kaugküttesüsteeme

Katlamaja  Foto: Maris Ojasuu

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) saatis kooskõlastusele kaugküttesüsteemide toetamise tingimused, mis näevad ette Eesti kaugküttesektori renoveerimiseks 70,5 miljonit eurot.

Toetuse tulemusena rekonstrueeritakse umbes 40 kaugküttekatelt ja 137 kilomeetrit amortiseerunud ning ebaefektiivset soojustorustikku. Toetus on suunatud eeskätt väiksematele asulatele, millede katelde võimsused jäävad üldjuhul vahemikku 1-3 MW. Kokku renoveeritakse vähemalt 86 megavati ulatuses kaugküttekatlaid.

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal ütles, et eesmärgid on kaugküttesektori arendamine, energiatõhususe tõstmine ja tulevikus kaugkütte osakaalu suurenemine üldises energiatarbimises. „Toetust on plaanis anda kohalikele omavalitsustele ja soojusettevõtjatele kaugküttetorustike renoveerimiseks või uute ehitamiseks. Samuti saab taotluse esitada uute katlaseadmete ostmiseks või vanade taastamiseks. Toetuse saamiseks peab kohalikul omavalitsusel olema koostatud ka soojusmajanduse arengukava, mis näitab, et selles piirkonnas on kaugküte jätkusuutlik ja tarbijale parim lahendus,“ rääkis ta.

Tegevust rahastab riik Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist. Soojustorustiku renoveerimiseks on ette nähtud 27,5 miljonit eurot ning kaugküttekatelde renoveerimiseks 43 000 000 eurot.

MKM ootab eelnõule tagasisidet turuosalistelt ja teistelt ministeeriumitelt 5. oktoobrini.

Hetkel kuum