Rainer Saad • 29. jaanuar 2016
Jaga lugu:

LHV: ootasime Tallinna Veelt suuremaid kulusid

LHV vanemanalüütik Joonas Joost.  Foto: Erakogu

Tallinna Vee puhaskasum osutus LHV Panga prognoosist 20% paremaks, ütles vanemanalüütik Joonas Joost.

Järgneb Joosti kommentaar.

"Pidasime võimalikuks, et ka neljanda kvartali tulemustes kajastuvad kõrged kohtuvaidlusega seotud kulud ning ootasime kõrgemaid finantskulusid. Seega osutus ettevõtte puhaskasum prognoositust 20% paremaks. Käibe suhteliselt suur, 9,2% kasv tulenes madala juurdehindlusega ehitusteenustest, mille mõju kasumile on väga palju tagasihoidlikum, võrreldes vee ja reovee teenuste müügiga. Käibe kasv reguleeritud põhiteeninduspiirkonnas oli tulenevalt muutumatutest tariifidest tavapäraselt madal – 1,7%.

Kommenteerides ettevõtte enda väidet, et nende eelmise aasta tulemused olid head, siis hea on suhteline mõiste ning seda tuleb hinnata kontekstis. Ettevõtte põhitegevust ning selle kvaliteeti kajastavad näitajad on paranenud ning jätkuva tariifivaidluse tingimustes kasvasid 2015. aasta käive ja puhaskasum vastavalt 5% ja 11%. Aasta jooksul ületas ettevõtte kvartaalne kasum kolmel juhul neljast meie ootusi. Selles suhtes olid tulemused tõesti head.

Samas varjutas 2015. aasta tulemusi jätkuv tariifivaidlus, millest tulenevalt püsisid ka tariifid muutumatutena (viimase viie aasta jooksul on keskmine aastane käibe kasv olnud 2,4%, sealjuures põhiteeninduspiirkonnas 1,4%) ning peamiselt tulenevalt tariifivaidlusega seotud õigusabikuludest kasvasid üldhalduskulud 2015. aastal 10%, jõudes normaalsest tasemest hinnanguliselt ligi 30% kõrgemale.

Puhaskasumi kasvu numbrit toetas madal võrdlusbaas, millesse andis 2014. aastal suure panuse heitvees sisalduvate raskemetallide piirmäärade muutmisest tingitud erakordselt kõrged saastetasud. Võrreldes näiteks 2011. või 2012. aastaga jäi 2015 puhaskasum 8-12% madalamaks."

Vaata seoseid nende isikute ja firmadega:
Jaga lugu:
Hetkel kuum